Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus julisti kevät­tal­vella kaikille avoi­men kirjoi­tus­kil­pai­lun, jossa kysyt­tiin, mitä Kokoo­mus ihmi­sille merkit­see tänä päivänä ja mitä se on merkin­nyt ennen. Teemoiksi nousi­vat mm. 1960- ja 70-luku­jen poliit­ti­set haas­teet, sodan­jäl­kei­nen Suomi ja viime vuosina Kokoo­muk­sessa keskiössä olleet henki­löt ja tapah­tu­mat. Kilpai­luun osal­lis­tui lähes sata kirjoi­tusta ympäri Suomen. Kirjoit­ta­jissa on myös tunnet­tuja kokoo­mus­lai­sia, mm. Jan Vapaa­vuori ja  Sari Sarko­maa.

Kirjoi­tus­kil­pai­lun raadissa olivat mukana: Taru Tuju­nen, Jyrki Katai­nen, Riitta Uosu­kai­nen, Iiro Viina­nen ja Kirsi Piha.

Kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa Helsin­gissä nimet­tiin myös kirjoi­tus­kil­pai­lun kunnia­mai­nin­nan saajat: Marianne Hietala, Eeva Leena Lehti­salo ja Heli Satuli.

Kirjaa voi tilata Kokoo­muk­sen verk­ko­kau­pasta ja sitä voi ostaa kirja­kauppa Kirjasta (Lasi­pa­latsi, Manner­hei­mint. 22-24, Hki) ja Akatee­mi­sesta kirja­kau­pasta.

 

Kirjan tiedot:

Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta ? totta ja toivoa
Toim. Sonja Lende
Helsinki: Kansal­lis­kus­tan­nus Oy
85 sivua
ISBN: 978-952-92-8853-3

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content