Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus julisti kevät­tal­vella kaikille avoi­men kirjoi­tus­kil­pai­lun, jossa kysyt­tiin, mitä Kokoo­mus ihmi­sille merkit­see tänä päivänä ja mitä se on merkin­nyt ennen. Teemoiksi nousi­vat mm. 1960- ja 70-luku­jen poliit­ti­set haas­teet, sodan­jäl­kei­nen Suomi ja viime vuosina Kokoo­muk­sessa keskiössä olleet henki­löt ja tapah­tu­mat. Kilpai­luun osal­lis­tui lähes sata kirjoi­tusta ympäri Suomen. Kirjoit­ta­jissa on myös tunnet­tuja kokoo­mus­lai­sia, mm. Jan Vapaa­vuori ja  Sari Sarko­maa.

Kirjoi­tus­kil­pai­lun raadissa olivat mukana: Taru Tuju­nen, Jyrki Katai­nen, Riitta Uosu­kai­nen, Iiro Viina­nen ja Kirsi Piha.

Kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa Helsin­gissä nimet­tiin myös kirjoi­tus­kil­pai­lun kunnia­mai­nin­nan saajat: Marianne Hietala, Eeva Leena Lehti­salo ja Heli Satuli.

Kirjaa voi tilata Kokoo­muk­sen verk­ko­kau­pasta ja sitä voi ostaa kirja­kauppa Kirjasta (Lasi­pa­latsi, Manner­hei­mint. 22-24, Hki) ja Akatee­mi­sesta kirja­kau­pasta.

 

Kirjan tiedot:

Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta ? totta ja toivoa
Toim. Sonja Lende
Helsinki: Kansal­lis­kus­tan­nus Oy
85 sivua
ISBN: 978-952-92-8853-3

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content