• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

  Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

  Julkaistu: 12.04.2011 Uncategorized

  Kokoo­mus julisti kevät­tal­vella kaikille avoi­men kirjoi­tus­kil­pai­lun, jossa kysyt­tiin, mitä Kokoo­mus ihmi­sille merkit­see tänä päivänä ja mitä se on merkin­nyt ennen. Teemoiksi nousi­vat mm. 1960- ja 70-luku­jen poliit­ti­set haas­teet, sodan­jäl­kei­nen Suomi ja viime vuosina Kokoo­muk­sessa keskiössä olleet henki­löt ja tapah­tu­mat. Kilpai­luun osal­lis­tui lähes sata kirjoi­tusta ympäri Suomen. Kirjoit­ta­jissa on myös tunnet­tuja kokoo­mus­lai­sia, mm. Jan Vapaa­vuori ja  Sari Sarko­maa.

  Kirjoi­tus­kil­pai­lun raadissa olivat mukana: Taru Tuju­nen, Jyrki Katai­nen, Riitta Uosu­kai­nen, Iiro Viina­nen ja Kirsi Piha.

  Kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa Helsin­gissä nimet­tiin myös kirjoi­tus­kil­pai­lun kunnia­mai­nin­nan saajat: Marianne Hietala, Eeva Leena Lehti­salo ja Heli Satuli.

  Kirjaa voi tilata Kokoo­muk­sen verk­ko­kau­pasta ja sitä voi ostaa kirja­kauppa Kirjasta (Lasi­pa­latsi, Manner­hei­mint. 22-24, Hki) ja Akatee­mi­sesta kirja­kau­pasta.

   

  Kirjan tiedot:

  Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta ? totta ja toivoa
  Toim. Sonja Lende
  Helsinki: Kansal­lis­kus­tan­nus Oy
  85 sivua
  ISBN: 978-952-92-8853-3