Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus julisti kevät­tal­vella kaikille avoi­men kirjoi­tus­kil­pai­lun, jossa kysyt­tiin, mitä Kokoo­mus ihmi­sille merkit­see tänä päivänä ja mitä se on merkin­nyt ennen. Teemoiksi nousi­vat mm. 1960- ja 70-luku­jen poliit­ti­set haas­teet, sodan­jäl­kei­nen Suomi ja viime vuosina Kokoo­muk­sessa keskiössä olleet henki­löt ja tapah­tu­mat. Kilpai­luun osal­lis­tui lähes sata kirjoi­tusta ympäri Suomen. Kirjoit­ta­jissa on myös tunnet­tuja kokoo­mus­lai­sia, mm. Jan Vapaa­vuori ja  Sari Sarko­maa.

Kirjoi­tus­kil­pai­lun raadissa olivat mukana: Taru Tuju­nen, Jyrki Katai­nen, Riitta Uosu­kai­nen, Iiro Viina­nen ja Kirsi Piha.

Kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa Helsin­gissä nimet­tiin myös kirjoi­tus­kil­pai­lun kunnia­mai­nin­nan saajat: Marianne Hietala, Eeva Leena Lehti­salo ja Heli Satuli.

Kirjaa voi tilata Kokoo­muk­sen verk­ko­kau­pasta ja sitä voi ostaa kirja­kauppa Kirjasta (Lasi­pa­latsi, Manner­hei­mint. 22-24, Hki) ja Akatee­mi­sesta kirja­kau­pasta.

 

Kirjan tiedot:

Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta ? totta ja toivoa
Toim. Sonja Lende
Helsinki: Kansal­lis­kus­tan­nus Oy
85 sivua
ISBN: 978-952-92-8853-3

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content