Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus ei ole pimit­tä­nyt vaali­vuo­sien raha­lii­ken­nettä

Kokoo­mus ei ole pimit­tä­nyt vaali­vuo­sien raha­lii­ken­nettä

Julkaistu:

Tiedotusvälineille 18.7.2009

Lauantain 18.7.2009 Iltalehdessä (s. 2-3, Parkkonen / Tiinanen) väitetään Kokoomuksen pimittäneen vaalivuosien rahaliikennettä. Jutun mukaan Kokoomuksen yhtiö, Suomen Kansallismedia Oy, ei ole toimittanut kaupparekisteriin tilinpäätöstietoja
vuosilta 2005 ja 2007. Väite on virheellinen.

Suomen Kansallismedia Oy:n vuoden 2005 heinäkuussa alkanutta tilikautta jatkettiin lainmukaisesti vuoden 2006 joulukuuhun. Tällaisessa tilanteessa tulos ja tase laaditaan koko jatketulta tilikaudelta, ja sitä koskevat tilinpäätöstiedot toimitetaan kaupparekisteriin.
Näin ollen vuoden 2006 tilinpäätöstiedot, jotka yhtiö on asianmukaisesti toimittanut kaupparekisteriin, ovat kattaneet myös tilikauden 7-12/2005. Alkuvuoden 2005 tilitiedot löytyvät yhtiön edellisestä tilinpäätöksestä, tilikaudelta 2004-2005.

Myös vuoden 2007 osalta Suomen Kansallismedia Oy:n tilinpäätöstiedot on yhtiön toimitusjohtajan sekä yhtiön tilitoimiston toimitusjohtajan tietojen mukaan toimitettu kaupparekisteriin. Huomionarvoista on, että kaikista yhtiön tilinpäätöksistä löytyvät
vertailutiedot edellisen vuoden tilitietoihin. Näin ollen vuotta 2007 koskevat tiedot ovat luettavissa yhtiön vuoden 2008 tilinpäätöksen vertailutiedoista.

Iltalehti olisi niin halutessaan saanut Suomen Kansallismedia Oy:n tilinpäätöstiedot sekä vuodelta 2005 että 2007 helposti ja avoimesti tietoonsa. Tätä mahdollisuutta yhtiön toimitusjohtaja myös lehden toimittajalle tarjosi jopa erikseen, sähköpostitse toimitettavana.

Toisin kuin Iltalehdessä väitetään, Kokoomuksella ei ole mitään syytä eikä halua pimittää vaalivuosiensa rahaliikennettä. Kokoomus on toimittanut Iltalehden virheellistä uutisointia koskevan oikaisun lehden toimitukselle tänään 18.7.

Lisätietoja:

Puoluesihteeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Hallintopäällikkö, Suomen Kansallismedia Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkala, gsm 050 5567 179

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content