Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Julkaistu:

Hyvin­kään Toivo­tal­koissa kerät­tiin leluja lahjoi­tet­ta­vaksi paikal­li­selle lasten­ko­dille. Samaan aikaan lukui­silla paik­ka­kun­nilla ympäri Suomen järjes­tet­tiin yli 150 erilaista toivo­tal­koo­ta­pah­tu­maa! Tiedot järjes­te­tyistä ja lähiai­koina järjes­tet­tä­vistä tapah­tu­mista löyty­vät täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma on luet­ta­vissa täällä: http://www.toivotalkoot.fi/vaaliohjelma/

Toivo­tal­koot-sivus­tolta löyty­vät myös kunnit­tain jaotel­tuna kaikki Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat ympäri maata.

Toivo­tal­koot käyn­nis­tyi­vät keväällä 2008. Talkoo­ta­pah­tu­mia on tähän päivään mennessä järjes­tetty yhteensä yli 500 kappa­letta! Kuvia ja kerto­muk­sia jo järjes­te­tyistä talkoista löytyy täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkoogalleria.html
Keväällä Kokoo­muk­sessa käyn­nis­ty­neen ?Suomen kekse­liäim­mät toivotalkoot?-kisan voit­ta­jat on julkis­tettu. Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen valitsi lukui­sien, mitä kekse­liäim­pien ja hyödyl­li­sem­pien talkoi­den joukosta seuraa­vat voit­ta­jat:

1. Piek­sä­mäen seudun Kokoo­mus: Jätti­put­ki­tal­koot, joissa hävi­tet­tiin ihmi­selle vaaral­lista jätti­put­kea.

2. Kuusa­mon Kokoo­mus: Tule­vai­suu­den toivot liiken­teessä ? talkoot, joissa väli­tet­tiin liiken­ne­tur­va­tie­toutta
ja opetel­tiin turval­lista käyt­täy­ty­mistä liiken­teessä.

3. Hollo­lan Kokoo­mus: Koulu­rep­puja Viipu­riin ?talkoot, joissa kerät­tiin reppuja lahjoi­tet­ta­vaksi Viipu­rin koulu­lai­sille.


KAIKKIEN KUNTIEN TEKEVÄT IHMISET LIITTYKÄÄ YHTEEN

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, 0207 488 536

localhost:5000
www.toivotalkoot.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content