Kokoomus aloittaa kunta­vaa­li­kam­panjan ja avaa vaali­sivut www.kaikillehyvä.fi – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus aloittaa kunta­vaa­li­kam­panjan ja avaa vaali­sivut www.kaikillehyvä.fi

Kokoomus aloittaa kunta­vaa­li­kam­panjan ja avaa vaali­sivut www.kaikillehyvä.fi

Julkaistu: 08.09.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen tavoite on tehdä kaikille hyvä kunta. Tämän toteut­ta­mi­seksi kokoo­mus­laiset ympäri Suomen tekevät yhteensä 100 000 kyselyä, jossa suoma­lai­silta kysytään, kuinka omasta kunnasta saadaan hyvä.

Tänään avautu­neilla vaali­si­vuilla www.kaikillehyvä.fi kuka tahansa voi käydä kerto­massa, miten hyvä kunta tehdään.

Kokoomus kysyy kunta­lai­silta hyvän kunnan tunnus­merkkejä myös kaduilla, hiekka­laa­ti­koilla, harras­tuk­sissa, parkki­pai­koilla, ravin­to­loissa, työpai­koilla, kauppojen edustalla ja kaikkialla siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kokoo­mus­laisen ”kunta­feis­sarin” tunnistaa vaalean­si­ni­sestä huomio­lii­vistä.

”Viisaus ei asu vain päättäjien päässä vaan kaikille hyvä kotikunta tehdään yhdessä. Kokoomus on aina kuunnellut, mutta nyt myös haluamme kuuntelun lisäksi viedä kuule­mamme asiat konkreet­ti­sesti eteenpäin. Haastamme siis kaikki suoma­laiset tekemään meidän kanssa yhdessä vaalioh­jelmaa”, kuvailee ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm uutta tapaa tehdä politiikkaa.

Kyselyjen tulok­sista Kokoomus kerää tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­leihin.


Kokoomus.fi