Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi

Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen tavoite on tehdä kaikille hyvä kunta. Tämän toteut­ta­mi­seksi kokoo­mus­lai­set ympäri Suomen teke­vät yhteensä 100 000 kyse­lyä, jossa suoma­lai­silta kysy­tään, kuinka omasta kunnasta saadaan hyvä.

Tänään avau­tu­neilla vaali­si­vuilla www.kaikillehyvä.fi kuka tahansa voi käydä kerto­massa, miten hyvä kunta tehdään.

Kokoo­mus kysyy kunta­lai­silta hyvän kunnan tunnus­merk­kejä myös kaduilla, hiek­ka­laa­ti­koilla, harras­tuk­sissa, park­ki­pai­koilla, ravin­to­loissa, työpai­koilla, kaup­po­jen edus­talla ja kaik­kialla siellä, missä ihmi­set liik­ku­vat. Kokoo­mus­lai­sen ”kunta­feis­sa­rin” tunnis­taa vaalean­si­ni­sestä huomio­lii­vistä.

”Viisaus ei asu vain päät­tä­jien päässä vaan kaikille hyvä koti­kunta tehdään yhdessä. Kokoo­mus on aina kuun­nel­lut, mutta nyt myös haluamme kuun­te­lun lisäksi viedä kuule­mamme asiat konkreet­ti­sesti eteen­päin. Haas­tamme siis kaikki suoma­lai­set teke­mään meidän kanssa yhdessä vaalioh­jel­maa”, kuvai­lee ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm uutta tapaa tehdä poli­tiik­kaa.

Kyse­ly­jen tulok­sista Kokoo­mus kerää tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­lei­hin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

Skip to content