Kokoomus 2015 -tour Varsinais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014 – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 2015 -tour Varsinais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Kokoomus 2015 -tour Varsinais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Julkaistu: 22.05.2014 Uncategorized

Turku­laiset kunta­päät­täjät vetävät keskus­te­luita Kokoo­muksen vaali­mö­killä Turun kävely­ka­dulla osoit­teessa Yliopis­tonkatu 27 seuraavan aikataulun mukai­sesti. Yleisöllä on mahdol­lisuus osallistua keskus­teluun.

klo 13.00?13.30 Eloa ja iloa ikäih­mi­sille, sosiaali- ja terveys­lau­ta­kunnan vpj Aila Harjanne.

klo 14.00?14.30 Terveyttä ja hyvin­vointia kulttuu­rista, kulttuu­ri­lau­ta­kunnan pj Maija Perho.

klo 15.00?15.30 Nuori­so­työt­tömyys & syrjäy­ty­minen, nuori­so­lau­ta­kunnnan pj Matti Niskanen ja jäsen Muhis Azizi.

klo 16.00?16.30 Vetovoimaa kaupun­ki­suun­nit­te­lusta, kaupun­ki­suun­nittelu- ja ympäris­tö­lau­ta­kunnan pj Niko Aaltonen ja jäsen Sini Ruohonen.

klo 17.00?17.30 Kysely­puo­li­tun­tinen, Turun kaupun­gin­hal­li­tuksen pj Minna Arve.

Päämi­nisteri Jyrki Katainen ja puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa eri puolella Varsinais-Suomea alla olevan aikataulun mukai­sesti. Tilai­suuk­sissa on mukana myös seuraavia eurovaa­lieh­dok­kai­tamme: Jari Andersson, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Tapani Mäkinen, Carolina Nystén, Arto Ojala, Thai Quach, Aura Salla, Lisa Sounio-Ahtisaari, Mari Kaunistola, Marjatta Rasi, Ale-xander Stubb, Henna Virkkunen ja Anne-Mari Virolainen.

14.15?14.45 Salo, Kauppa­keskus Plaza, Vilhonkatu 8.

15.45?16.15 Naantali, venenäyttely, ranta.

16.30?17.00 Raisio, Kauppa­keskus Mylly.

17.30?18.00 Turku, kävelykatu, Yliopis­tonkatu 27, Kokoo­muksen vaali­mökki.

Kokoomus 2015 -tour Varsinais-Suomen osalta huipentuu puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaiden keskus­te­lu­ti­lai­suuteen klo 18.15?19.30. Tilaisuus järjes­tetään Puutar­ha­kadun audito­riossa, Puutar­hakatu 1, Turku.

Tällä kertaa pj-kandi­daatit nousevat lavalle keskus­te­lemaan sivis­tyk­sestä. Tilai­suuden juontaa kansan­edustaja, eurovaa­lieh­dokas Anne-Mari Virolainen. Ehdok­kaita haastaa puhevies­tinnän asian­tuntija Juhana Torkki.

Kaikki Kokoomus 2015 -kiertueen keskus­telut strii­mataan suorana lähetyksenä, joita voi seurata osoit­teessa http://localhost:5000/kokoomus-2015


Kokoomus.fi