Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Julkaistu:

Turku­lai­set kunta­päät­tä­jät vetä­vät keskus­te­luita Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Turun käve­ly­ka­dulla osoit­teessa Yliopis­ton­katu 27 seuraa­van aika­tau­lun mukai­sesti. Ylei­söllä on mahdol­li­suus osal­lis­tua keskus­te­luun.

klo 13.00?13.30 Eloa ja iloa ikäih­mi­sille, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vpj Aila Harjanne.

klo 14.00?14.30 Terveyttä ja hyvin­voin­tia kult­tuu­rista, kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan pj Maija Perho.

klo 15.00?15.30 Nuori­so­työt­tö­myys & syrjäy­ty­mi­nen, nuori­so­lau­ta­kunn­nan pj Matti Niska­nen ja jäsen Muhis Azizi.

klo 16.00?16.30 Veto­voi­maa kaupun­ki­suun­nit­te­lusta, kaupun­ki­suun­nit­telu- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan pj Niko Aalto­nen ja jäsen Sini Ruoho­nen.

klo 17.00?17.30 Kyse­ly­puo­li­tun­ti­nen, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj Minna Arve.

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa eri puolella Varsi­nais-Suomea alla olevan aika­tau­lun mukai­sesti. Tilai­suuk­sissa on mukana myös seuraa­via euro­vaa­lieh­dok­kai­tamme: Jari Anders­son, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Tapani Mäki­nen, Caro­lina Nystén, Arto Ojala, Thai Quach, Aura Salla, Lisa Sounio-Ahti­saari, Mari Kaunis­tola, Marjatta Rasi, Ale-xander Stubb, Henna Virk­ku­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

14.15?14.45 Salo, Kaup­pa­kes­kus Plaza, Vilhon­katu 8.

15.45?16.15 Naan­tali, vene­näyt­tely, ranta.

16.30?17.00 Raisio, Kaup­pa­kes­kus Mylly.

17.30?18.00 Turku, käve­ly­katu, Yliopis­ton­katu 27, Kokoo­muk­sen vaali­mökki.

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomen osalta huipen­tuu puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den keskus­te­lu­ti­lai­suu­teen klo 18.15?19.30. Tilai­suus järjes­te­tään Puutar­ha­ka­dun audi­to­riossa, Puutar­ha­katu 1, Turku.

Tällä kertaa pj-kandi­daa­tit nouse­vat lavalle keskus­te­le­maan sivis­tyk­sestä. Tilai­suu­den juon­taa kansan­edus­taja, euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen. Ehdok­kaita haas­taa puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki.

Kaikki Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een keskus­te­lut strii­ma­taan suorana lähe­tyk­senä, joita voi seurata osoit­teessa http://localhost:5000/kokoomus-2015

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content