Kokoomus 2015 -kiertu­eella Kuopiossa puhutaan turval­li­suu­desta – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 2015 -kiertu­eella Kuopiossa puhutaan turval­li­suu­desta

Kokoomus 2015 -kiertu­eella Kuopiossa puhutaan turval­li­suu­desta

Julkaistu: 21.05.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat keskus­te­levat turval­li­suu­desta Kuopiossa torstaina 22.5. klo 17.30.

Turval­lisuus ei ole yhden­te­kevää eikä itses­tään­selvyys ? vähiten Kokoo­muksen tulevalle puheen­joh­ta­jalle. Alexander Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­levat turval­li­suu­desta eurovaa­lieh­dokas Jukka Savolaisen johdolla. Keskus­teluun osallistuu myös kriisin­hal­lin­ta­keskus CMCFin­landin toimi­tus­johtaja Jukka Tuononen.

Keskus­telun vetäjänä toimii eurovaa­lieh­dokas Jukka Savolainen.

Keskus­telua voi seurata livenä verkossa:
http://localhost:5000/uutiset/puheenjohtajakeskustelu-turvallisuudesta-livena

Kokoomus 2015 -kiertue, Kuopio, ohjelma

Klo 9.00?10.00 Aamukah­vi­tu­ri­nointia lähi¬demo¬kratiasta ravintola Doorik­sessa, Kirkon­mäentie 2, Nilsiä, keskus­telua virittää kaupun­gin­val­tuu­tettu, eurovaali¬ehdokas Jukka Savolainen.

Klo 9.00?14.00 Ympäris­tö­fiksuja ajatuksia ja tekoja, piene­lekt­ro­niikan (SER-romu) keräyslava Kuopion torilla. Jätekukko Oy:n halli­tuksen pj Jukka Liukkonen on jututet­ta­vissa klo 13?14.

Klo 9.00 Kurkistus kulissien taakse, Kuopion Musiik­ki­kes­kuk­sessa oppaana valtuus­to­ryhmän pj. Ilkka Raninen. Kokoon­tu­minen aamukah­veille Musiik­ki­kes­kuksen kahvilaan Valohal­lissa.

Klo 11?12 Turval­li­suus­tunti. Kaupun­gin­val­tuu­tettu Eero Wetzell huomioi Kuopion keskustan alueella autoi­levia hyvästä suoja­tie­käyt­täy­ty­mi­sestä ensia­pu­pak­kauk­silla.

Klo 11.30 Kunta­jump­pa­tuokio Valkeis­en­lam­mella. Kokoon­tu­minen jääte­lö­kioskin edessä. Liikut­tajina kaupun­gin­val­tuu­tetut Nelli Berg-Väänänen, Tero Taipale ja Veikko Tiihonen.

Klo 12.30 Aikamatka Wanhaan Kuopioon ? kaupun­ki­kävely, kokoon­tu­minen Snell­manin patsaalle klo 12.30. Kävely päättyy kauppa­torin kulmalle kunhan kaikki tarinat on kerrottu (n. 45 minuuttia). Oppaana kh:n puheen­johtaja Pekka Kantanen.

Klo 14.30?15.30 Makupaloja politiikan nälkään tarjoi­levat kokoo­mus­laiset kunta­päät­täjät ja järjes­tö­ak­tiivit Olavi Rytkösen johdolla. Keskus­te­lussa ovat mukana myös kaikki puheen­joh­ta­ja­kan­di­daatit.

Klo 15.45?16.15 Puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat tavat­ta­vissa Matkuk­sessa, Shopping Centerin pääsi­sään­käynnin aulati­lassa, Matkuk­sentie 60, 70800 Kuopio.

Klo 16.30?17.00 Asukas­ta­paa­misia Kuopion asukas­tu­villa seuraa­vasti:
Petosen nuori­so­ta­lolla ja asukas­tu­valla, os. Pyörön­kaari 19, paikalla Alexander Stubb.
Puijon­laakson palve­lu­kes­kuksen asukas­tu­valla, os. Sammak­ko­lam­mentie 12, paikalla Paula Risikko.
Länsi-Puijon asukas­tu­valla, os. Rypysuontie 68, paikalla Jan Vapaa­vuori.

Klo 17.30?18.45 Puheen­joh­tajien keskustelu turval­li­suu­desta, Kuopion Muotoi­lua­ka­temian auditorio, Piispankatu 8, 70100 Kuopio. Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Alexander Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­levat turval­li­suu­desta eurovaa­lieh­dokas Jukka Savolaisen johdolla. Keskus­teluun osallistuu myös kriisin­hal­lin­ta­keskus CMCFin­landin toimi­tus­johtaja Jukka Tuononen.

Kaikki tapah­tumat ovat avoimia

Lisätietoja:
Lasse Pipinen
viestin­tä­pääl­likkö (vt.)

+358 50 341 1611
lasse.pipinen@kokoomus.fi


Kokoomus.fi