Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta Kuopiossa tors­taina 22.5. klo 17.30.

Turval­li­suus ei ole yhden­te­ke­vää eikä itses­tään­sel­vyys ? vähi­ten Kokoo­muk­sen tule­valle puheen­joh­ta­jalle. Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­sen johdolla. Keskus­te­luun osal­lis­tuu myös krii­sin­hal­lin­ta­kes­kus CMCFin­lan­din toimi­tus­joh­taja Jukka Tuono­nen.

Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.

Keskus­te­lua voi seurata livenä verkossa:
http://localhost:5000/uutiset/puheenjohtajakeskustelu-turvallisuudesta-livena

Kokoo­mus 2015 -kier­tue, Kuopio, ohjelma

Klo 9.00?10.00 Aamu­kah­vi­tu­ri­noin­tia lähi¬demo¬kratiasta ravin­tola Doorik­sessa, Kirkon­mäen­tie 2, Nilsiä, keskus­te­lua virit­tää kaupun­gin­val­tuu­tettu, eurovaali¬ehdokas Jukka Savo­lai­nen.

Klo 9.00?14.00 Ympä­ris­tö­fik­suja ajatuk­sia ja tekoja, piene­lekt­ro­nii­kan (SER-romu) keräys­lava Kuopion torilla. Jäte­kukko Oy:n halli­tuk­sen pj Jukka Liuk­ko­nen on jutu­tet­ta­vissa klo 13?14.

Klo 9.00 Kurkis­tus kulis­sien taakse, Kuopion Musiik­ki­kes­kuk­sessa oppaana valtuus­to­ryh­män pj. Ilkka Rani­nen. Kokoon­tu­mi­nen aamu­kah­veille Musiik­ki­kes­kuk­sen kahvi­laan Valo­hal­lissa.

Klo 11?12 Turval­li­suus­tunti. Kaupun­gin­val­tuu­tettu Eero Wetzell huomioi Kuopion keskus­tan alueella autoi­le­via hyvästä suoja­tie­käyt­täy­ty­mi­sestä ensia­pu­pak­kauk­silla.

Klo 11.30 Kunta­jump­pa­tuo­kio Valkeis­en­lam­mella. Kokoon­tu­mi­nen jääte­lö­kios­kin edessä. Liikut­ta­jina kaupun­gin­val­tuu­te­tut Nelli Berg-Väänä­nen, Tero Taipale ja Veikko Tiiho­nen.

Klo 12.30 Aika­matka Wanhaan Kuopioon ? kaupun­ki­kä­vely, kokoon­tu­mi­nen Snell­ma­nin patsaalle klo 12.30. Kävely päät­tyy kaup­pa­to­rin kulmalle kunhan kaikki tari­nat on kerrottu (n. 45 minuut­tia). Oppaana kh:n puheen­joh­taja Pekka Kanta­nen.

Klo 14.30?15.30 Maku­pa­loja poli­tii­kan nälkään tarjoi­le­vat kokoo­mus­lai­set kunta­päät­tä­jät ja järjes­tö­ak­tii­vit Olavi Rytkö­sen johdolla. Keskus­te­lussa ovat mukana myös kaikki puheen­joh­ta­ja­kan­di­daa­tit.

Klo 15.45?16.15 Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa Matkuk­sessa, Shop­ping Cente­rin pääsi­sään­käyn­nin aula­ti­lassa, Matkuk­sen­tie 60, 70800 Kuopio.

Klo 16.30?17.00 Asukas­ta­paa­mi­sia Kuopion asukas­tu­villa seuraa­vasti:
Peto­sen nuori­so­ta­lolla ja asukas­tu­valla, os. Pyörön­kaari 19, paikalla Alexan­der Stubb.
Puijon­laak­son palve­lu­kes­kuk­sen asukas­tu­valla, os. Sammak­ko­lam­men­tie 12, paikalla Paula Risikko.
Länsi-Puijon asukas­tu­valla, os. Rypy­suon­tie 68, paikalla Jan Vapaa­vuori.

Klo 17.30?18.45 Puheen­joh­ta­jien keskus­telu turval­li­suu­desta, Kuopion Muotoi­lua­ka­te­mian audi­to­rio, Piis­pan­katu 8, 70100 Kuopio. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­sen johdolla. Keskus­te­luun osal­lis­tuu myös krii­sin­hal­lin­ta­kes­kus CMCFin­lan­din toimi­tus­joh­taja Jukka Tuono­nen.

Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia

Lisä­tie­toja:
Lasse Pipi­nen
vies­tin­tä­pääl­likkö (vt.)

+358 50 341 1611
lasse.pipinen@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content