Kokoomus 2015 -kiertue ? Helsin­gissä puhuttaa tulevaisuus – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 2015 -kiertue ? Helsin­gissä puhuttaa tulevaisuus

Kokoomus 2015 -kiertue ? Helsin­gissä puhuttaa tulevaisuus

Julkaistu: 28.05.2014 Uncategorized

Kiertueen viimei­sellä etapilla Helsin­gissä Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat tuumivat tulevai­suutta maanan­taina 2.6. klo 17.00.

Me itse vaiku­tamme tulevai­suu­teemme. Tämän päivän päätökset näyttävät tien, jota suoma­laiset kulkevat. Politiikka jos mikä viitoittaa monella saralla sitä, miten Suomen menestys ja osaaminen ja hyvin­vointi raken­tuvat vuosiksi eteenpäin. Tulevai­suu­desta puhuvat Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Keskus­telua vauhdittaa Suvi-Anne Siimes ja sen juontaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo.

Tilai­suutta voi seurata livenä verkossa: http://localhost:5000/kokoomus-2015/

Kokoomus 2015 -kiertue Helsin­gissä

Klo 8.00-9.30
Aamukah­villa Kokoo­muksen Helsingin valtuus­to­ryhmän kanssa. Torin kahvi­paikka, Kauppatori

Klo 10.00-11.00
Ajankoh­taista Helsin­gissä. Ikäih­misten palve­luista palve­lu­verk­ko­uu­dis­tukseen, sosiaali- ja terveys­lau­ta­kunnan varapu­heen­johtaja Seija Muurinen: Kansa­lai­sinfo

Klo 11.15-12.30
Urbaani kävely­retki. Helsingin kaupungin historiaa, kaavoi­tusta ja tulevai­suutta Töölön maise­missa. Oppaana kaupun­gin­val­tuu­tettu Matti Niiranen. Lähtö Hakasalmen huvilan pihalta.

Klo 13.00-14.00
Kokoo­muksen mölkky­turnaus. Järjes­täjinä Helsingin Kokoo­muksen Nuoret ja Helsingin Kansal­liset Nuoret. Hespe­rian­puisto

Klo 14.30
Kierros Musiik­ki­ta­lossa, mukana kaupun­gin­val­tuu­tettu Wille Rydman ja HKO:n inten­dentti Gita Kadambi

Klo 15.00-17.00
Puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat tavat­ta­vissa: Simon­puis­tikko klo 15, Kolmen sepän aukio klo 15.30, Paasi­ki­ve­naukio klo 16. Paasi­ki­ve­nau­kiolla myös päämi­nisteri Jyrki Katainen klo 16.30-17.

Klo 17.00
Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­tentti. Bio Rex, Manner­hei­mintie 22-24

Kaikki tilai­suudet ovat avoimia!


Kokoomus.fi