• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set sunnun­taina 7.6.2009 Helsin­gissä Kaivo­huo­neella
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set sunnun­taina 7.6.2009 Helsin­gissä Kaivo­huo­neella

  Julkaistu: 05.06.2009 Uncategorized

  Puolu­een puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen saapu­vat paikalle YLE:n Isosta Pajasta illan kuluessa. Illan juon­taa kansan­edus­taja Ben Zyskowicz. Terve­tu­loa!

  Tietoa Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kait­ten osal­lis­tu­mi­sesta vaali­val­vo­jai­siin 7.6.2009:

  Autto, Heikki: Kaivo­huo­neella, gsm 050 5123 874.

  Itälä, Ville: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Olavin Krouvi, Hämeen­katu 30, Turku, gsm 040 900 5900.

  Kauma, Pia: Isossa Pajassa ja klo 21 jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 050 5746 764.

  Kauppi, Heikki: Isossa Pajassa, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 504 1585.

  Korhola, Eija-Riitta: Alkuilta oman tuki­tii­min kanssa, mahdol­li­sesti Isossa Pajassa n. klo 21, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 536 0326.

  Linnon­maa, Anne: Isossa Pajassa klo 19, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 5868 555
  Manni­nen, Johanna: Isossa Pajassa, jonka jälkeen Kaivo­huone, gsm 040 721 1112
  Metsola, Ukko:
  Alkuilta kotona, mahdol­li­sesti Isossa Pajassa klo 20.30-21.30, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 050 310 0045.
  Pent­tilä, Risto E. J: Isossa Pajassa, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 050 366 2395.
  Pieti­käi­nen, Sirpa: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Hämeen­linna, Café Reska (Raati­huo­neen­katu 29). Sirpan tavoit­taa vaali-iltana parhai­ten Tapio Määtän väli­tyk­sellä, Tapio Määttä gsm 050 575 15 89.
  Puhakka, Joona: Kaivo­huo­neella, gsm 050 533 9571.
  Pönti­nen, Kai: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Lapua (Kult­tuu­ri­kes­kus Vanha Paukku, Teat­teri Hiomo, Kustaa Tiitun tie 1, 62100), gsm 0500 555 969.
  Railimo, Riikka: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Mikkeli (Mikke­lin Liike­mies­ten­seu­ralla, Raati­huo­neen­katu 4) ja mahdol­li­sesti Isossa Pajassa, gsm 040 504 3521.
  Sarva­maa, Petri: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Ravin­tola Olo, Kasar­mi­katu 44, Helsinki ja myöhem­min Kaivo­huo­neella, gsm 0400 581 579.
  Siito­nen, Eva-Riitta: Isossa Pajassa, jonka jälkeen mahdol­li­sesti Kaivo­huo­neella, gsm 050 412 9888.
  Suoma­lai­nen, Nina: Alkuilta omissa vaali­val­vo­jai­sissa (ei tarkem­paa tietoa), jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 378 1702.
  Tuori, Jukka: Vaali­val­vo­jai­sissa koto­naan Huit­ti­sissa, gsm 0500 732 892.
  Ukkola, Tuulikki: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Ravin­tola Amarillo, Oulu, gsm 050 5122 519.
  Vata­nen, Ari: Alkuilta oman tiimin kanssa, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella (ei mene Isoon Pajaan), yhteys­hen­kilö Jarmo Sunnari, gsm 050 359 1760.
  Vikman, Sofia: Alkuilta oman tiimin kanssa, jonka jälkeen mahdol­li­sesti Isossa Pajassa ja Kaivo­huo­neella, gsm 040 568 3777.


  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
  Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

  www.intotietotaito.fi
  www.kokoomuskuuntelee.fi