Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set sunnun­taina 7.6.2009 Helsin­gissä Kaivo­huo­neella

Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set sunnun­taina 7.6.2009 Helsin­gissä Kaivo­huo­neella

Julkaistu:

Puolu­een puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen saapu­vat paikalle YLE:n Isosta Pajasta illan kuluessa. Illan juon­taa kansan­edus­taja Ben Zyskowicz. Terve­tu­loa!

Tietoa Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kait­ten osal­lis­tu­mi­sesta vaali­val­vo­jai­siin 7.6.2009:

Autto, Heikki: Kaivo­huo­neella, gsm 050 5123 874.

Itälä, Ville: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Olavin Krouvi, Hämeen­katu 30, Turku, gsm 040 900 5900.

Kauma, Pia: Isossa Pajassa ja klo 21 jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 050 5746 764.

Kauppi, Heikki: Isossa Pajassa, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 504 1585.

Korhola, Eija-Riitta: Alkuilta oman tuki­tii­min kanssa, mahdol­li­sesti Isossa Pajassa n. klo 21, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 536 0326.

Linnon­maa, Anne: Isossa Pajassa klo 19, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 5868 555
Manni­nen, Johanna: Isossa Pajassa, jonka jälkeen Kaivo­huone, gsm 040 721 1112
Metsola, Ukko:
Alkuilta kotona, mahdol­li­sesti Isossa Pajassa klo 20.30-21.30, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 050 310 0045.
Pent­tilä, Risto E. J: Isossa Pajassa, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 050 366 2395.
Pieti­käi­nen, Sirpa: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Hämeen­linna, Café Reska (Raati­huo­neen­katu 29). Sirpan tavoit­taa vaali-iltana parhai­ten Tapio Määtän väli­tyk­sellä, Tapio Määttä gsm 050 575 15 89.
Puhakka, Joona: Kaivo­huo­neella, gsm 050 533 9571.
Pönti­nen, Kai: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Lapua (Kult­tuu­ri­kes­kus Vanha Paukku, Teat­teri Hiomo, Kustaa Tiitun tie 1, 62100), gsm 0500 555 969.
Railimo, Riikka: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Mikkeli (Mikke­lin Liike­mies­ten­seu­ralla, Raati­huo­neen­katu 4) ja mahdol­li­sesti Isossa Pajassa, gsm 040 504 3521.
Sarva­maa, Petri: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Ravin­tola Olo, Kasar­mi­katu 44, Helsinki ja myöhem­min Kaivo­huo­neella, gsm 0400 581 579.
Siito­nen, Eva-Riitta: Isossa Pajassa, jonka jälkeen mahdol­li­sesti Kaivo­huo­neella, gsm 050 412 9888.
Suoma­lai­nen, Nina: Alkuilta omissa vaali­val­vo­jai­sissa (ei tarkem­paa tietoa), jonka jälkeen Kaivo­huo­neella, gsm 040 378 1702.
Tuori, Jukka: Vaali­val­vo­jai­sissa koto­naan Huit­ti­sissa, gsm 0500 732 892.
Ukkola, Tuulikki: Vaali­val­vo­jai­sissa osoit­teessa: Ravin­tola Amarillo, Oulu, gsm 050 5122 519.
Vata­nen, Ari: Alkuilta oman tiimin kanssa, jonka jälkeen Kaivo­huo­neella (ei mene Isoon Pajaan), yhteys­hen­kilö Jarmo Sunnari, gsm 050 359 1760.
Vikman, Sofia: Alkuilta oman tiimin kanssa, jonka jälkeen mahdol­li­sesti Isossa Pajassa ja Kaivo­huo­neella, gsm 040 568 3777.


Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi
www.kokoomuskuuntelee.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content