Kokoo­muksen uusi minis­te­ri­ryhmä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen uusi minis­te­ri­ryhmä

Kokoo­muksen uusi minis­te­ri­ryhmä

Julkaistu: 23.06.2014 Programarbete

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto ja eduskun­ta­ryhmä ovat päättäneet osallis­tu­mi­sesta halli­tukseen. Samassa kokouk­sessa on päätetty tulevan Stubbin halli­tuksen kokoo­mus­mi­nis­terit:

  • Päämi­nisteri Alexander Stubb, 46, Espoo
  • Elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori, 49, Helsinki
  • Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko, 54, Seinäjoki
  • Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty, 36, Helsinki
  • Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka, 52, Mikkeli
  • Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo, 44, Turku

Kokoomus.fi