Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen uusi minis­te­ri­ryhmä

Kokoo­muk­sen uusi minis­te­ri­ryhmä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja edus­kun­ta­ryhmä ovat päät­tä­neet osal­lis­tu­mi­sesta halli­tuk­seen. Samassa kokouk­sessa on päätetty tule­van Stub­bin halli­tuk­sen kokoo­mus­mi­nis­te­rit:

  • Päämi­nis­teri Alexan­der Stubb, 46, Espoo
  • Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori, 49, Helsinki
  • Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko, 54, Seinä­joki
  • Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty, 36, Helsinki
  • Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka, 52, Mikkeli
  • Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo, 44, Turku

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content