Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin

Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin

Julkaistu:

Pika­vip­piyh­tiöt mark­ki­noi­vat jo uuden­lai­sia lainoja ja jatka­vat hädä­na­lais­ten ja harkin­ta­ky­vyt­tö­mien heik­kouk­sien hyväk­si­käyt­töä, vaikka muste­kaan ei ole ehti­nyt kuivua huomenna voimaan tule­vasta laista, jonka tarkoi­tus on estää ihmis­ten hädän räikeä hyväk­si­käyttö.

?Ei ole ylei­sen oikeus­ta­jun mukaista, että pika­vip­pi­fir­mo­jen annet­tai­siin toimia lail­li­suu­den raja­mailla ansai­tak­seen kisku­ri­voit­toja hädä­na­lais­ten tai harkin­ta­ky­vyt­tö­mien selkä­na­hasta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka linjaa.

Edus­kunta on yksi­mie­li­sesti hyväk­sy­nyt pika­vip­pi­toi­min­nan selkeää rajoit­ta­mista koske­van lain eikä yhtään liian myöhään. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 alle ? 1000:n velkoja koske­vien tuomioi­den määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi 52 000 tuomiosta 130 000 tuomioon vuodessa. Yli 45 % näistä tuomioista kohdis­tui alle 30-vuotiai­siin, jotka siis menet­ti­vät luot­to­tie­tonsa, ehkä jopa tule­vai­suu­tensa.

?Helposti saata­vat pika­vi­pit ja niiden korkeat korot ovat aiheut­ta­neet vaka­via talou­den­hal­lin­taon­gel­mia erityi­sesti nuorille. Tähän on nyt kerta kaik­ki­aan saatava stoppi!?, Toivakka jatkaa.

On kohtuul­lista ja oikein, että viran­omai­set keskit­tä­vät kaikki keinot vääryyk­sien kitke­mi­seksi pika­luot­toa­lalta. Toisen hädä­na­laista asemaa tai heik­koa harkin­ta­ky­kyä ei saa käyt­tää hyväksi.

?Kulut­ta­ja­vi­ran­omais­ten on vietävä kaikki lait­to­muu­det oikeu­teen. Mikäli uusi lain­sää­däntö ei auta kysee­na­lai­sen liike­toi­min­nan kitke­mi­sessä, tulee lain­sää­dän­töä edel­leen kiris­tää porsaan­rei­kien tukki­mi­seksi?, Toivakka vaatii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content