• FI
  • SV
  • MENU
    Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen kanna­no­toista Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa