• FI
  • SV
  • MENU
    Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe täysis­tun­nossa: Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­sesta