Kokoo­muksen puolue­val­tuuston syyskokous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­val­tuuston syyskokous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

Kokoo­muksen puolue­val­tuuston syyskokous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

Julkaistu: 14.10.2009 Uncategorized

Ennen puolue­val­tuuston syysko­kousta pidetään puolue­hal­li­tuksen kokous.

Syyskokous käynnistyy puheen­johtaja Jyrki Kataisen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella, jota tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraamaan.

Lisäksi lauan­tai­päivän aikana järjes­tetään Kokoomus kuuntelee ?tilai­suuksia, joihin minis­te­ri­ryhmän ja puolue­johdon jäseniä osallistuu seuraa­vasti:

  • Klo 9.30?10.00 Puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies, Loviisan tori
  • Klo 10.00?11.00 Valtio­va­rain­mi­nisteri, puheen­johtaja Jyrki Katainen, Loviisan tori
  • Klo 13.00 MEP, varapu­heen­johtaja Eija-Riitta Korhola, Kosken­kylän K-Marketin edessä, Suurpellont. 2, Kosken­kylän Saha
  • Klo 12.15?12.45 Kansan­edustaja, varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja, Loviisan tori.
  • Klo 13.30?14.00 Varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja, Kosken­kylän K-Marketin edessä.
  • Klo 14.15?15.15 Varapj. Sampsa Kataja, Gallerian kahvila, Kunin­gat­tarenk. 11, Loviisa.

Lisätietoja paikal­li­sista tapah­tu­mista:
Uudenmaan Kokoomus ry:n toimin­nan­johtaja Ahti Kytölä, gsm 050 555 8598.

Lisätietoja:
Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 419
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi