Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

Julkaistu:

Ennen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kousta pide­tään puolue­hal­li­tuk­sen kokous.

Syys­ko­kous käyn­nis­tyy puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella, jota tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraa­maan.

Lisäksi lauan­tai­päi­vän aikana järjes­te­tään Kokoo­mus kuun­te­lee ?tilai­suuk­sia, joihin minis­te­ri­ryh­män ja puolue­joh­don jäse­niä osal­lis­tuu seuraa­vasti:

  • Klo 9.30?10.00 Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies, Lovii­san tori
  • Klo 10.00?11.00 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Lovii­san tori
  • Klo 13.00 MEP, vara­pu­heen­joh­taja Eija-Riitta Korhola, Kosken­ky­län K-Marke­tin edessä, Suur­pel­lont. 2, Kosken­ky­län Saha
  • Klo 12.15?12.45 Kansan­edus­taja, vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, Lovii­san tori.
  • Klo 13.30?14.00 Vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, Kosken­ky­län K-Marke­tin edessä.
  • Klo 14.15?15.15 Varapj. Sampsa Kataja, Galle­rian kahvila, Kunin­gat­ta­renk. 11, Loviisa.

Lisä­tie­toja paikal­li­sista tapah­tu­mista:
Uuden­maan Kokoo­mus ry:n toimin­nan­joh­taja Ahti Kytölä, gsm 050 555 8598.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 419
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content