Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

Julkaistu:

Ennen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kousta pide­tään puolue­hal­li­tuk­sen kokous.

Syys­ko­kous käyn­nis­tyy puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella, jota tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraa­maan.

Lisäksi lauan­tai­päi­vän aikana järjes­te­tään Kokoo­mus kuun­te­lee ?tilai­suuk­sia, joihin minis­te­ri­ryh­män ja puolue­joh­don jäse­niä osal­lis­tuu seuraa­vasti:

  • Klo 9.30?10.00 Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies, Lovii­san tori
  • Klo 10.00?11.00 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Lovii­san tori
  • Klo 13.00 MEP, vara­pu­heen­joh­taja Eija-Riitta Korhola, Kosken­ky­län K-Marke­tin edessä, Suur­pel­lont. 2, Kosken­ky­län Saha
  • Klo 12.15?12.45 Kansan­edus­taja, vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, Lovii­san tori.
  • Klo 13.30?14.00 Vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, Kosken­ky­län K-Marke­tin edessä.
  • Klo 14.15?15.15 Varapj. Sampsa Kataja, Galle­rian kahvila, Kunin­gat­ta­renk. 11, Loviisa.

Lisä­tie­toja paikal­li­sista tapah­tu­mista:
Uuden­maan Kokoo­mus ry:n toimin­nan­joh­taja Ahti Kytölä, gsm 050 555 8598.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 419
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content