• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kous Lovii­sassa 17.10.2009 klo 11.00

  Julkaistu: 14.10.2009 Uncategorized

  Ennen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kousta pide­tään puolue­hal­li­tuk­sen kokous.

  Syys­ko­kous käyn­nis­tyy puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­sella tilan­ne­kat­sauk­sella, jota tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraa­maan.

  Lisäksi lauan­tai­päi­vän aikana järjes­te­tään Kokoo­mus kuun­te­lee ?tilai­suuk­sia, joihin minis­te­ri­ryh­män ja puolue­joh­don jäse­niä osal­lis­tuu seuraa­vasti:

  • Klo 9.30?10.00 Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies, Lovii­san tori
  • Klo 10.00?11.00 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Lovii­san tori
  • Klo 13.00 MEP, vara­pu­heen­joh­taja Eija-Riitta Korhola, Kosken­ky­län K-Marke­tin edessä, Suur­pel­lont. 2, Kosken­ky­län Saha
  • Klo 12.15?12.45 Kansan­edus­taja, vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, Lovii­san tori.
  • Klo 13.30?14.00 Vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, Kosken­ky­län K-Marke­tin edessä.
  • Klo 14.15?15.15 Varapj. Sampsa Kataja, Galle­rian kahvila, Kunin­gat­ta­renk. 11, Loviisa.

  Lisä­tie­toja paikal­li­sista tapah­tu­mista:
  Uuden­maan Kokoo­mus ry:n toimin­nan­joh­taja Ahti Kytölä, gsm 050 555 8598.

  Lisä­tie­toja:
  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 419
  Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447