Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Räty: Viita­sen Nato-pelot­telu höpe­röä

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Räty: Viita­sen Nato-pelot­telu höpe­röä

Julkaistu:

SDP:n vara­pu­heen­joh­taja Pia Viita­nen väitti tänään, että Kokoo­muk­sen vaali­voit­toa seuraisi Nato-jäsen­ha­ke­mus.

- Nato-jäse­nyys edel­lyt­tää Kokoo­muk­sen mielestä yksi­tuu­mai­suutta valta­puo­luei­den kesken. Kokoo­muk­sen kanta on selvä. Pallo Nato-jäse­nyy­den osalta on sosia­li­de­mo­kraa­teilla, Räty toteaa.

Kokoo­mus on kerto­nut Nato-kantansa avoi­mesti jo vuosi­kausia. Kokoo­muk­sen mielestä Nato-jäse­nyys paran­taisi Suomen turval­li­suutta, mutta jäse­nyy­delle tulee olla valtio­joh­don, edus­kun­nan ja kansa­lais­ten selvä tuki.

- Viita­sen tulkinta uuti­sen tulkin­nasta diplo­maa­tin tulkin­nasta avus­ta­jan tulkin­nasta Kokoo­muk­sen Nato-kannasta on varsi­nai­nen rikki­näi­nen puhe­lin. Viita­sen puheet ovat höpe­röitä, Räty sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content