Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Räty: Viita­sen Nato-pelot­telu höpe­röä

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Räty: Viita­sen Nato-pelot­telu höpe­röä

Julkaistu:

SDP:n vara­pu­heen­joh­taja Pia Viita­nen väitti tänään, että Kokoo­muk­sen vaali­voit­toa seuraisi Nato-jäsen­ha­ke­mus.

- Nato-jäse­nyys edel­lyt­tää Kokoo­muk­sen mielestä yksi­tuu­mai­suutta valta­puo­luei­den kesken. Kokoo­muk­sen kanta on selvä. Pallo Nato-jäse­nyy­den osalta on sosia­li­de­mo­kraa­teilla, Räty toteaa.

Kokoo­mus on kerto­nut Nato-kantansa avoi­mesti jo vuosi­kausia. Kokoo­muk­sen mielestä Nato-jäse­nyys paran­taisi Suomen turval­li­suutta, mutta jäse­nyy­delle tulee olla valtio­joh­don, edus­kun­nan ja kansa­lais­ten selvä tuki.

- Viita­sen tulkinta uuti­sen tulkin­nasta diplo­maa­tin tulkin­nasta avus­ta­jan tulkin­nasta Kokoo­muk­sen Nato-kannasta on varsi­nai­nen rikki­näi­nen puhe­lin. Viita­sen puheet ovat höpe­röitä, Räty sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content