MENU
Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Räty: Viita­sen Nato-pelot­telu höpe­röä

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Räty: Viita­sen Nato-pelot­telu höpe­röä

Julkaistu: 12.02.2011 Uncategorized

SDP:n vara­pu­heen­joh­taja Pia Viita­nen väitti tänään, että Kokoo­muk­sen vaali­voit­toa seuraisi Nato-jäsen­ha­ke­mus.

- Nato-jäse­nyys edel­lyt­tää Kokoo­muk­sen mielestä yksi­tuu­mai­suutta valta­puo­luei­den kesken. Kokoo­muk­sen kanta on selvä. Pallo Nato-jäse­nyy­den osalta on sosia­li­de­mo­kraa­teilla, Räty toteaa.

Kokoo­mus on kerto­nut Nato-kantansa avoi­mesti jo vuosi­kausia. Kokoo­muk­sen mielestä Nato-jäse­nyys paran­taisi Suomen turval­li­suutta, mutta jäse­nyy­delle tulee olla valtio­joh­don, edus­kun­nan ja kansa­lais­ten selvä tuki.

- Viita­sen tulkinta uuti­sen tulkin­nasta diplo­maa­tin tulkin­nasta avus­ta­jan tulkin­nasta Kokoo­muk­sen Nato-kannasta on varsi­nai­nen rikki­näi­nen puhe­lin. Viita­sen puheet ovat höpe­röitä, Räty sanoo.