Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

Julkaistu:

- SOTE-malli loisi parem­mat edel­ly­tyk­set perus­ter­vey­den­hoi­don, erityis­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­huol­lon yhteis­työlle, tiedon­ku­lulle ja konsul­taa­tioille. Se selkeyt­täisi tervey­den­huol­lon työn­ja­koa, vastuita ja johta­mista, mikä näkyisi parem­pana palve­luna ihmi­sille.
Mäke­län mielestä minis­teri Risi­kon malli antaa hyvät lähtö­koh­dat tervey­den­huol­lon kehit­tä­mis­työlle. - Halli­tuk­sen on turvat­tava tämä kehi­tys­työn jatko, jolla todella kehi­te­tään palve­lu­pro­ses­seja asiak­kaan näkö­kul­masta eikä vain puuhas­tella hallin­non parissa.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä,
gsm 050 5122 189

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content