Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

Julkaistu:

- SOTE-malli loisi parem­mat edel­ly­tyk­set perus­ter­vey­den­hoi­don, erityis­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­huol­lon yhteis­työlle, tiedon­ku­lulle ja konsul­taa­tioille. Se selkeyt­täisi tervey­den­huol­lon työn­ja­koa, vastuita ja johta­mista, mikä näkyisi parem­pana palve­luna ihmi­sille.
Mäke­län mielestä minis­teri Risi­kon malli antaa hyvät lähtö­koh­dat tervey­den­huol­lon kehit­tä­mis­työlle. - Halli­tuk­sen on turvat­tava tämä kehi­tys­työn jatko, jolla todella kehi­te­tään palve­lu­pro­ses­seja asiak­kaan näkö­kul­masta eikä vain puuhas­tella hallin­non parissa.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä,
gsm 050 5122 189

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content