Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa ennä­tys­määrä osal­lis­tu­jia

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa ennä­tys­määrä osal­lis­tu­jia

Julkaistu:

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­seen Lahden Sibe­lius­ta­lolle 13-15.6. kokoon­tuu ennä­tys­määrä osal­lis­tu­jia. Puolu­een uuden puheen­joh­ta­jan valinta on houku­tel­lut paikalle noin 1600 kokoo­mus­laista. Myös median edus­ta­jia on paikalla ennä­tys­määrä noin 150.

Puolue­ko­kous valit­see lauan­taina puolu­eelle uuden puheen­joh­ta­jan. Puheen­joh­ta­jiksi pyrki­vät Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Lisäksi puolu­eelle vali­taan uusi vara­pu­heen­joh­ta­jisto sekä puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja.

Puolue­hal­li­tus päätti kokouk­ses­saan perjan­taina, että Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen seuraava puolue­ko­kous järjes­te­tään Lappeen­ran­nassa kesä­kuussa 2016.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content