• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

  Julkaistu: 04.03.2014 Uncategorized

  Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) 22. puolue­ko­kous järjes­te­tään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­ko­kous on lähtö­lau­kaus EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan.

  Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan lukien keskeis­ten EU-toimie­li­mien puheen­joh­ta­jia, useita valtion­pää­mie­hiä, puoluei­den puheen­joh­ta­jia, minis­te­reitä, meppejä ja kansan­edus­ta­jia sekä dele­gaat­teja EPP:n jäsen­puo­lueista.

  Kokoo­muk­sesta Dubli­nin puolue­ko­kouk­seen osaa otta­vat puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, vara­pu­heen­joh­taja Henna Virk­ku­nen, mepit Sirpa Pieti­käi­nen ja Eija-Riitta Korhola, euro­vaa­lieh­do­kas Alexan­der Stubb, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä joukko avus­ta­jia. Kansal­li­nen Kokoo­mus on EPP:n jäsen­puo­lue.

  Puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­do­kas johtaa puolu­een euroo­pan­laa­juista vaali­kam­pan­jaa vuoden 2014 Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten vaalissa (vaali­päivä Suomessa 25.5.).

  EPP ? euroop­pa­lai­nen katto­puo­lue

  Euroo­pan parla­men­tissa Kokoo­mus kuuluu ylei­seu­roop­pa­lai­seen katto­puo­lu­ee­seen Euro­pean People´s Party (EPP). EPP on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 274 euroe­dus­ta­jaa kaikista parla­men­tin 766 mepistä.

  Lue lisää osoit­teesta http://dublin2014.epp.eu/about/