Kokoo­muksen puolue­johto osallistuu EPP:n puolue­ko­koukseen Dubli­nissa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­johto osallistuu EPP:n puolue­ko­koukseen Dubli­nissa

Kokoo­muksen puolue­johto osallistuu EPP:n puolue­ko­koukseen Dubli­nissa

Julkaistu: 04.03.2014 Uncategorized

Euroopan kansan­puo­lueen (EPP) 22. puolue­kokous järjes­tetään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­kokous on lähtö­laukaus EPP:n eurovaa­li­kam­panjaan.

Tapah­tumaan odotetaan yli 2000 osallis­tujaa, mukaan lukien keskeisten EU-toimie­limien puheen­joh­tajia, useita valtion­pää­miehiä, puolueiden puheen­joh­tajia, minis­te­reitä, meppejä ja kansan­edus­tajia sekä delegaatteja EPP:n jäsen­puo­lueista.

Kokoo­muk­sesta Dublinin puolue­ko­koukseen osaa ottavat puheen­johtaja Jyrki Katainen, puolue­sih­teeri Taru Tujunen, varapu­heen­johtaja Henna Virkkunen, mepit Sirpa Pieti­käinen ja Eija-Riitta Korhola, eurovaa­lieh­dokas Alexander Stubb, eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo sekä joukko avustajia. Kansal­linen Kokoomus on EPP:n jäsen­puolue.

Puolue­kokous valitsee EPP:n kärkieh­dokkaan Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­dokas johtaa puolueen euroo­pan­laa­juista vaali­kam­panjaa vuoden 2014 Euroopan parla­mentin jäsenten vaalissa (vaali­päivä Suomessa 25.5.).

EPP ? euroop­pa­lainen katto­puolue

Euroopan parla­men­tissa Kokoomus kuuluu yleiseu­roop­pa­laiseen katto­puo­lu­eeseen European People´s Party (EPP). EPP on parla­mentin suurin ja vaiku­tus­val­taisin poliit­tinen ryhmä. Siihen kuuluu 274 euroe­dus­tajaa kaikista parla­mentin 766 mepistä.

Lue lisää osoit­teesta http://dublin2014.epp.eu/about/

 


Kokoomus.fi