Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) 22. puolue­ko­kous järjes­te­tään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­ko­kous on lähtö­lau­kaus EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan.

Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan lukien keskeis­ten EU-toimie­li­mien puheen­joh­ta­jia, useita valtion­pää­mie­hiä, puoluei­den puheen­joh­ta­jia, minis­te­reitä, meppejä ja kansan­edus­ta­jia sekä dele­gaat­teja EPP:n jäsen­puo­lueista.

Kokoo­muk­sesta Dubli­nin puolue­ko­kouk­seen osaa otta­vat puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, vara­pu­heen­joh­taja Henna Virk­ku­nen, mepit Sirpa Pieti­käi­nen ja Eija-Riitta Korhola, euro­vaa­lieh­do­kas Alexan­der Stubb, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä joukko avus­ta­jia. Kansal­li­nen Kokoo­mus on EPP:n jäsen­puo­lue.

Puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­do­kas johtaa puolu­een euroo­pan­laa­juista vaali­kam­pan­jaa vuoden 2014 Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten vaalissa (vaali­päivä Suomessa 25.5.).

EPP ? euroop­pa­lai­nen katto­puo­lue

Euroo­pan parla­men­tissa Kokoo­mus kuuluu ylei­seu­roop­pa­lai­seen katto­puo­lu­ee­seen Euro­pean People´s Party (EPP). EPP on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 274 euroe­dus­ta­jaa kaikista parla­men­tin 766 mepistä.

Lue lisää osoit­teesta http://dublin2014.epp.eu/about/

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content