Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­johto, minis­te­rit ja kansan­edus­ta­jat jalkau­tu­vat kampan­joi­maan

Kokoo­muk­sen puolue­johto, minis­te­rit ja kansan­edus­ta­jat jalkau­tu­vat kampan­joi­maan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­johto, minis­te­rit ja kansan­edus­ta­jat kääri­vät vaali­vii­kon­lop­puna hihat ja jalkau­tu­vat kentälle kuun­te­le­maan suoma­lai­sia sekä välit­tä­mään vies­tiä siitä, miksi Euroo­pan parla­ment­tiin tulisi valita ehdok­kaita, joilla on intoa, tietoa ja taitoa.

LAUANTAI 6.6. ? MINISTERIRYHMÄN, PUOLUEJOHDON JA KANSANEDUSTAJIEN TILAISUUDET:

 • Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen Uudel­la­maalla:
  Klo 10-10.30 Hyvin­kää, tori.
  Klo 11-11.30 Järven­pää, tori.
  Klo 12-12.30 Tuusula, Hyrylä Marian­linna (Hyry­länk. 8).
  Klo 13-13.30 Vantaa, Tikku­raitti.
  Klo 14-14.30 Hki, Elie­li­nau­kio (Rauta­tie­a­sema)
 • Ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb Uudel­la­maalla ja Pirkan­maalla:
  Klo 11-11.30 Espoo, Tapiola, Stock­man­nin edusta.
  Klo 18-18.30 Tampere, Hei, me pela­taan ulko­po­li­tiik­kaa -peli-ilta Paapan Kapa­kassa (Koski­katu 9).
 • Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen Uudel­la­maalla:
  Klo 11-13 Porvoon tori.
 • Sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund Sata­kun­nassa:
  Klo 11 Pori, tapah­tuma-aukio.
 • Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies Pohjan­maalla:
  Klo 10-11 Kannus, Kannuk­sen tori.
  Klo 12-12.30 Kokkola, Roosin kaup­pa­huo­neen mark­ki­nat (Isokatu).
  Klo 13-14.30 Pietar­saari, käve­ly­katu.
 • Vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén Pohjois-Pohjan­maalla:
  Klo 9.15-10 Oulun Kaup­pa­hal­lilla euro­kor­va­kah­vila.
  Klo 10-10.30 Rotu­aa­rilla euro­kor­va­kah­vi­lassa.
 • Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko Pohjan­maalla:
  Klo 10-12 Seinä­joki, kaup­pa­tori.
 • Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori Hämeessä:
  Klo 15-16, Janak­kala Puuha­maa (Terva­koski).
 • Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen Etelä-Karja­lassa:
  Klo 9.30-10.30 Lappeen­ran­nan sata­ma­tori, Kahvila Kafiina.
  Klo 11-12 Imat­ran käve­ly­katu (Imat­ran kesän avaus).
 • Kokoo­muk­sen varapj. Sampsa Kataja Sata­kun­nassa:
  Klo 11-13 Pori, tapah­tuma-aukio.
 • Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Jukka Mäkelä Uudel­la­maalla:
  Klo 10-12 Espoo, Espoon­lahti, Kaup­pa­kes­kus Lippu­laiva.
  Klo 12.30-15 Espoo, Tapiola, Stock­man­nin edessä.
 • Edus­kun­ta­ryh­män varapj. Petteri Orpo Varsi­nais-Suomessa:
  Klo 11-13 Turun kaup­pa­tori.
 • Edus­kun­ta­ryh­män varapj. Marja Tiura Pirkan­maalla:
  Klo 14-15 Lempäälä, Idea­park, Linko­suon kahvila.
 • Edus­kun­ta­ryh­män varapj. Ben Zyskowicz Helsin­gissä:
  Klo 10-10.45 Helsinki, Elie­li­nau­kio.
  Klo 11-11.45 Hki, Itäkes­kus.
  Klo 12-14 Hki, Elie­li­nau­kio

Lisäksi Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat jalkau­tu­vat la:na 6.6. kentälle seuraa­vasti:

 • Sanna Laus­lahti:
  Espoon Tapiola klo 11.
 • Lyly Rajala:
  Oulun Rotu­aari klo 12-14.
 • Arto Sato­nen:
  Klo 9-12 Vamma­lan tori.
  Klo 14-15 Idea­Park, Lempäälä.
  Klo 18 alk. Paapan kapakka, Tampere.
 • Petteri Orpo:
  Turun torilla ja keskus­tassa klo 11 alk.
 • Harri Jaskari:
  Klo 13 Idea­park, Lempäälä
  Klo 18.00 Paapan kapakka, Tampere.
 • Sari Sarko­maa:
  Järven­pään torilla klo 10-10.40.
  Tuusu­lan torilla klo 10.55-11.30.
  Espoon­lah­dessa, kaup­pa­kes­kus Lippu­lai­vassa klo 12.10-12.50.
  Espoon Tapio­lassa, Kokoo­muk­sen teltalla Stock­man­nin aukiolla klo 13.05-13.45. Hgissä, Narink­ka­to­rilla klo 14-15.30.
 • Tapani Mäki­nen:
  Klo 10-11 Kera­valla
  klo 12.30-14 Vantaalla Tikku­rai­tilla
 • Kimmo Sasi:
  Lempää­län Idea­par­kissa klo 13
  Paapan Kapa­kassa Trella klo 18 alk.
 • Anne-Mari Viro­lai­nen:
  Klo 10 Turun torilla.
  Klo 11.15 Tarvas­joen kesä­mark­ki­noilla.
  Klo 12.15-13 Liedon S-Marke­tilla.
 • Hanna-Leena Hemming:
  Espoon Tapio­lassa klo 11-13.30.
 • Arja Karhu­vaara:
  Hgin Kolmella sepällä klo 17-19.
 • Reijo Paaja­nen:
  Lappeen­ran­nassa klo 9.30-10.30
  Imat­ralla klo 11-12.
 • Timo Heino­nen:
  Ypäjällä Finn­derby-tapah­tu­massa klo 12-16.
 • Ilkka Vilja­nen:
  Lahden torilla klo 11-13.
 • Raija Vaha­salo:
  Kirk­ko­num­men Pris­malla klo 10-13
  Espoon Tapio­lassa klo 13-15.
 • Lenita Toivakka:
  Klo 10-12 Mikke­lin torilla ja ilta­päi­vällä Graa­nin kaup­pa­kes­kuk­sessa Mikke­lissä Pris­man ja City­mar­ke­tin edessä.
 • Heikki A. Ollila:
  Lempää­län Idea­par­kissa klo 12-13.
 • Pertti Salo­lai­nen:
  Helsinki, Itäkes­kuk­sen Cafe Faster klo 11-12.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi
www.kokoomuskuuntelee.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content