Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä

Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä

Julkaistu: 09.06.2009 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen seuraava kokous pidetään huomenna keski­viikkona 10.6.2009 klo 10.30. Kokous­paikkana on Scandic Hotel Marski, kokoustila Carl, Manner­hei­mintie 10, 2. krs, Helsinki.

Kokouk­sessa käsitellään Kokoo­muksen eurovaa­li­tu­losta. Kokouk­sessa ovat paikalla Kokoo­muksen vasta­va­litut Euroopan parla­mentin jäsenet Ville Itälä, Sirpa Pieti­käinen ja Eija-Riitta Korhola.

Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kuunte­lemaan puheen­johtaja Kataisen poliit­tista tilan­ne­kat­sausta!
Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi