Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen seuraava kokous pide­tään huomenna keski­viik­kona 10.6.2009 klo 10.30. Kokous­paik­kana on Scan­dic Hotel Marski, kokous­tila Carl, Manner­hei­min­tie 10, 2. krs, Helsinki.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­tu­losta. Kokouk­sessa ovat paikalla Kokoo­muk­sen vasta­va­li­tut Euroo­pan parla­men­tin jäse­net Ville Itälä, Sirpa Pieti­käi­nen ja Eija-Riitta Korhola.

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kuun­te­le­maan puheen­joh­taja Katai­sen poliit­tista tilan­ne­kat­sausta!
Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content