Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokous 10.6. klo 10.30 Helsin­gissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen seuraava kokous pide­tään huomenna keski­viik­kona 10.6.2009 klo 10.30. Kokous­paik­kana on Scan­dic Hotel Marski, kokous­tila Carl, Manner­hei­min­tie 10, 2. krs, Helsinki.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­tu­losta. Kokouk­sessa ovat paikalla Kokoo­muk­sen vasta­va­li­tut Euroo­pan parla­men­tin jäse­net Ville Itälä, Sirpa Pieti­käi­nen ja Eija-Riitta Korhola.

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kuun­te­le­maan puheen­joh­taja Katai­sen poliit­tista tilan­ne­kat­sausta!
Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content