Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

Julkaistu:

Jo perin­teeksi muodos­tu­nut Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­ja­päivä järjes­tet­tiin­tänä vuonna lauan­taina 13.2.2010 Järven­pää-talolla (Hallin­to­katu 4, Järven­pää). Tilai­suu­teen osal­lis­tui yli viisi­sa­taa Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jaa eri puolilta Suomea.

Alus­ta­jina päivän aikana kuul­tiin mm. puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Kataista, toimit­taja ja pastori Hilkka Olki­nuo­raa, SDP:n puolue­sih­teeri Ari Korhosta sekä Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Taru Tujusta.

Puheen­joh­taja Katai­sen puheen­vuo­ron voit katsoa ja kuun­nella täällä.


Puheen­joh­ta­ja­päi­vän ohjelma ? Järven­pää 13.2.2010

10.30 Tulo­kah­vit ja ilmoit­tau­tu­mi­nen

11.15 Päivän avaus ja ohjel­man esit­tely

-kansan­edus­taja Petteri Orpo, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä

11.30 Suoma­lai­sen elämän­muo­don ja hyvin­voin­nin tule­vai­suus ? mitä tuumii Kokoo­mus?

- puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Kansal­li­nen Kokoo­mus

Tiedo­tus­vä­li­neille avoin osuus päät­tyy.
12.45 Järjes­tön elämän kevät (ja Kansion)
- pääsih­teeri Annika Kokko, koulu­tus­pääl­likkö Veli-Pekka Manni­nen,
Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto

13.15 Lounas

14.30 Onko turval­li­suus enää totta? Mikä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on pielessä?

Mikä meitä painaa, riivaa, ahdis­taa?

- toimit­taja ja pastori Hilkka Olki­nuora

15.30 Kahvi­tauko

15.50 Onko Sdp:n alamäki vain median keksin­töä? Mitä siellä Pitkän­sil­lan tuolla puolen oikein tapah­tuu?

- puolue­sih­teeri Ari Korho­nen, Suomen Sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen Puolue

16.20 Puolue­sih­tee­rit Korho­nen ja Tuju­nen Petteri Orpon penkissä

16.50 Miltä näyt­tää Kokoo­mus ? entä kilpai­li­jat? Näyt­tä­vällä kampan­jal­lako edus­kun­ta­vaa­lei­hin?

- puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen

17.30 Tilai­suus päät­tyy
Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content