Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

Julkaistu:

Jo perin­teeksi muodos­tu­nut Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­ja­päivä järjes­tet­tiin­tänä vuonna lauan­taina 13.2.2010 Järven­pää-talolla (Hallin­to­katu 4, Järven­pää). Tilai­suu­teen osal­lis­tui yli viisi­sa­taa Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jaa eri puolilta Suomea.

Alus­ta­jina päivän aikana kuul­tiin mm. puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Kataista, toimit­taja ja pastori Hilkka Olki­nuo­raa, SDP:n puolue­sih­teeri Ari Korhosta sekä Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Taru Tujusta.

Puheen­joh­taja Katai­sen puheen­vuo­ron voit katsoa ja kuun­nella täällä.


Puheen­joh­ta­ja­päi­vän ohjelma ? Järven­pää 13.2.2010

10.30 Tulo­kah­vit ja ilmoit­tau­tu­mi­nen

11.15 Päivän avaus ja ohjel­man esit­tely

-kansan­edus­taja Petteri Orpo, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä

11.30 Suoma­lai­sen elämän­muo­don ja hyvin­voin­nin tule­vai­suus ? mitä tuumii Kokoo­mus?

- puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Kansal­li­nen Kokoo­mus

Tiedo­tus­vä­li­neille avoin osuus päät­tyy.
12.45 Järjes­tön elämän kevät (ja Kansion)
- pääsih­teeri Annika Kokko, koulu­tus­pääl­likkö Veli-Pekka Manni­nen,
Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto

13.15 Lounas

14.30 Onko turval­li­suus enää totta? Mikä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on pielessä?

Mikä meitä painaa, riivaa, ahdis­taa?

- toimit­taja ja pastori Hilkka Olki­nuora

15.30 Kahvi­tauko

15.50 Onko Sdp:n alamäki vain median keksin­töä? Mitä siellä Pitkän­sil­lan tuolla puolen oikein tapah­tuu?

- puolue­sih­teeri Ari Korho­nen, Suomen Sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen Puolue

16.20 Puolue­sih­tee­rit Korho­nen ja Tuju­nen Petteri Orpon penkissä

16.50 Miltä näyt­tää Kokoo­mus ? entä kilpai­li­jat? Näyt­tä­vällä kampan­jal­lako edus­kun­ta­vaa­lei­hin?

- puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen

17.30 Tilai­suus päät­tyy
Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content