Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

Julkaistu: 05.02.2010 Uncategorized

Jo perin­teeksi muodos­tunut Kokoo­muksen paikal­li­syh­dis­tysten puheen­joh­ta­ja­päivä järjes­tet­tiintänä vuonna lauan­taina 13.2.2010 Järvenpää-talolla (Hallin­tokatu 4, Järvenpää). Tilai­suuteen osallistui yli viisi­sataa Kokoo­muksen paikal­li­syh­dis­tyksen puheen­joh­tajaa eri puolilta Suomea.

Alustajina päivän aikana kuultiin mm. puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataista, toimittaja ja pastori Hilkka Olkinuoraa, SDP:n puolue­sih­teeri Ari Korhosta sekä Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Taru Tujusta.

Puheen­johtaja Kataisen puheen­vuoron voit katsoa ja kuunnella täällä.


Puheen­joh­ta­ja­päivän ohjelma ? Järvenpää 13.2.2010

10.30 Tulokahvit ja ilmoit­tau­tu­minen

11.15 Päivän avaus ja ohjelman esittely

-kansan­edustaja Petteri Orpo, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä

11.30 Suoma­laisen elämän­muodon ja hyvin­voinnin tulevaisuus ? mitä tuumii Kokoomus?

- puheen­johtaja Jyrki Katainen, Kansal­linen Kokoomus

Tiedo­tus­vä­li­neille avoin osuus päättyy.
12.45 Järjestön elämän kevät (ja Kansion)
- pääsih­teeri Annika Kokko, koulu­tus­pääl­likkö Veli-Pekka Manninen,
Kansal­linen Sivis­tys­liitto

13.15 Lounas

14.30 Onko turval­lisuus enää totta? Mikä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on pielessä?

Mikä meitä painaa, riivaa, ahdistaa?

- toimittaja ja pastori Hilkka Olkinuora

15.30 Kahvi­tauko

15.50 Onko Sdp:n alamäki vain median keksintöä? Mitä siellä Pitkän­sillan tuolla puolen oikein tapahtuu?

- puolue­sih­teeri Ari Korhonen, Suomen Sosia­li­de­mo­kraat­tinen Puolue

16.20 Puolue­sih­teerit Korhonen ja Tujunen Petteri Orpon penkissä

16.50 Miltä näyttää Kokoomus ? entä kilpai­lijat? Näyttä­vällä kampan­jallako eduskun­ta­vaa­leihin?

- puolue­sih­teeri Taru Tujunen

17.30 Tilaisuus päättyy
Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi