• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päivä Järven­päässä 13.2.2010

  Julkaistu: 05.02.2010 Uncategorized

  Jo perin­teeksi muodos­tu­nut Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­ja­päivä järjes­tet­tiin­tänä vuonna lauan­taina 13.2.2010 Järven­pää-talolla (Hallin­to­katu 4, Järven­pää). Tilai­suu­teen osal­lis­tui yli viisi­sa­taa Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jaa eri puolilta Suomea.

  Alus­ta­jina päivän aikana kuul­tiin mm. puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Kataista, toimit­taja ja pastori Hilkka Olki­nuo­raa, SDP:n puolue­sih­teeri Ari Korhosta sekä Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Taru Tujusta.

  Puheen­joh­taja Katai­sen puheen­vuo­ron voit katsoa ja kuun­nella täällä.


  Puheen­joh­ta­ja­päi­vän ohjelma ? Järven­pää 13.2.2010

  10.30 Tulo­kah­vit ja ilmoit­tau­tu­mi­nen

  11.15 Päivän avaus ja ohjel­man esit­tely

  -kansan­edus­taja Petteri Orpo, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä

  11.30 Suoma­lai­sen elämän­muo­don ja hyvin­voin­nin tule­vai­suus ? mitä tuumii Kokoo­mus?

  - puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Kansal­li­nen Kokoo­mus

  Tiedo­tus­vä­li­neille avoin osuus päät­tyy.
  12.45 Järjes­tön elämän kevät (ja Kansion)
  - pääsih­teeri Annika Kokko, koulu­tus­pääl­likkö Veli-Pekka Manni­nen,
  Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto

  13.15 Lounas

  14.30 Onko turval­li­suus enää totta? Mikä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on pielessä?

  Mikä meitä painaa, riivaa, ahdis­taa?

  - toimit­taja ja pastori Hilkka Olki­nuora

  15.30 Kahvi­tauko

  15.50 Onko Sdp:n alamäki vain median keksin­töä? Mitä siellä Pitkän­sil­lan tuolla puolen oikein tapah­tuu?

  - puolue­sih­teeri Ari Korho­nen, Suomen Sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen Puolue

  16.20 Puolue­sih­tee­rit Korho­nen ja Tuju­nen Petteri Orpon penkissä

  16.50 Miltä näyt­tää Kokoo­mus ? entä kilpai­li­jat? Näyt­tä­vällä kampan­jal­lako edus­kun­ta­vaa­lei­hin?

  - puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen

  17.30 Tilai­suus päät­tyy
  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
  Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447