Kokoo­muksen pohjois­maiset veljes­puo­lueet kokoon­tuivat kesäko­koukseen Suomeen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen pohjois­maiset veljes­puo­lueet kokoon­tuivat kesäko­koukseen Suomeen

Kokoo­muksen pohjois­maiset veljes­puo­lueet kokoon­tuivat kesäko­koukseen Suomeen

Julkaistu: 25.06.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen pohjois­maiset veljes­puo­lueet kokoon­tuivat kesäko­koukseen Suomeen 25.6.2012. Kokoukseen osallistui Kokoo­muksen puheen­joh­tajan, päämi­nisteri Jyrki Kataisen lisäksi Ruotsin Moderaattien puheen­johtaja, päämi­nisteri Fredrik Reinfeldt, Norjan Høyren puheen­johtaja Erna Solberg ja Tanskan Konser­va­tii­visen kansan­puo­lueen puheen­johtaja Lars Barfoed sekä muuta puolue­johtoa.

Puheen­joh­tajat keskus­te­livat muun muassa Pohjois­maiden kilpai­lu­ky­vystä ja yhteis­työstä lokakuussa järjes­tet­tä­vässä EPP:n puolue­ko­kouk­sessa.

Ohessa liitteenä kokouksen julki­lausuma.

Lisätietoja:
Matti Rantanen
Pääsih­teeri, Pohjois­maiden Neuvoston konser­va­tii­vi­ryhmä
Secretary General, Nordiska Rådets konser­vativa grupp
tel: +358 400 322086
mail: matti.rantanen@kokoomus.fi


Kokoomus.fi