Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen pohjois­mai­set veljes­puo­lu­eet kokoon­tui­vat kesä­ko­kouk­seen Suomeen

Kokoo­muk­sen pohjois­mai­set veljes­puo­lu­eet kokoon­tui­vat kesä­ko­kouk­seen Suomeen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen pohjois­mai­set veljes­puo­lu­eet kokoon­tui­vat kesä­ko­kouk­seen Suomeen 25.6.2012. Kokouk­seen osal­lis­tui Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen lisäksi Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt, Norjan Høyren puheen­joh­taja Erna Solberg ja Tans­kan Konser­va­tii­vi­sen kansan­puo­lu­een puheen­joh­taja Lars Barfoed sekä muuta puolue­joh­toa.

Puheen­joh­ta­jat keskus­te­li­vat muun muassa Pohjois­mai­den kilpai­lu­ky­vystä ja yhteis­työstä loka­kuussa järjes­tet­tä­vässä EPP:n puolue­ko­kouk­sessa.

Ohessa liit­teenä kokouk­sen julki­lausuma.

Lisä­tie­toja:
Matti Ranta­nen
Pääsih­teeri, Pohjois­mai­den Neuvos­ton konser­va­tii­vi­ryhmä
Secre­tary Gene­ral, Nordiska Rådets konser­va­tiva grupp
tel: +358 400 322086
mail: matti.rantanen@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content