Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Orpo: Päämi­nis­te­ri­puo­lue kriti­soi halli­tuk­sen vero­lin­jaa

Kokoo­muk­sen Orpo: Päämi­nis­te­ri­puo­lue kriti­soi halli­tuk­sen vero­lin­jaa

Julkaistu:

?Kokoo­mus on esit­tä­nyt halli­tuk­sen työl­li­syyttä tuke­van vero­lin­jan jatka­mista myös ensi vaali­kau­della. Keskusta taas on aset­tu­nut vastus­ta­maan itse toteut­ta­maansa vero­lin­jaa, Orpo toteaa.

?Tällä vaali­kau­della halli­tus on siir­tä­nyt vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn verot­ta­mi­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen. Keskusta on ollut täysin sitou­tu­nut halli­tuk­sen yhtei­seen vero­lin­jaan. Vaalien lähes­tyessä Keskusta sumut­taa äänes­tä­jiä vastus­ta­malla poli­tiik­kaa, jota itse halli­tuk­sessa ajaa, Orpo sanoo.

Kasvua ja työl­li­syyttä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen jäljiltä talous kasvoi marras­kuussa 7,5%:n huip­pu­vauh­tia. Myös työt­tö­myys on laske­nut vuoden 2006 tasolle, vaikka Suomi syök­syi vuonna 2009 itse­näi­syy­den ajan syvim­pään talous­pu­do­tuk­seen.

?Halli­tuk­sen työl­li­syyttä tukeva linja on tuot­ta­nut tulosta. Kokoo­mus haluaisi jatkaa työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta myös ensi vaali­kau­della. Aset­tuuko Keskusta nyt vastus­ta­maan työl­li­syyttä tuke­vaa poli­tiik­kaa? Orpo kysyy.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content