Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Orpo: Päämi­nis­te­ri­puo­lue kriti­soi halli­tuk­sen vero­lin­jaa

Kokoo­muk­sen Orpo: Päämi­nis­te­ri­puo­lue kriti­soi halli­tuk­sen vero­lin­jaa

Julkaistu:

?Kokoo­mus on esit­tä­nyt halli­tuk­sen työl­li­syyttä tuke­van vero­lin­jan jatka­mista myös ensi vaali­kau­della. Keskusta taas on aset­tu­nut vastus­ta­maan itse toteut­ta­maansa vero­lin­jaa, Orpo toteaa.

?Tällä vaali­kau­della halli­tus on siir­tä­nyt vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn verot­ta­mi­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen. Keskusta on ollut täysin sitou­tu­nut halli­tuk­sen yhtei­seen vero­lin­jaan. Vaalien lähes­tyessä Keskusta sumut­taa äänes­tä­jiä vastus­ta­malla poli­tiik­kaa, jota itse halli­tuk­sessa ajaa, Orpo sanoo.

Kasvua ja työl­li­syyttä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen jäljiltä talous kasvoi marras­kuussa 7,5%:n huip­pu­vauh­tia. Myös työt­tö­myys on laske­nut vuoden 2006 tasolle, vaikka Suomi syök­syi vuonna 2009 itse­näi­syy­den ajan syvim­pään talous­pu­do­tuk­seen.

?Halli­tuk­sen työl­li­syyttä tukeva linja on tuot­ta­nut tulosta. Kokoo­mus haluaisi jatkaa työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta myös ensi vaali­kau­della. Aset­tuuko Keskusta nyt vastus­ta­maan työl­li­syyttä tuke­vaa poli­tiik­kaa? Orpo kysyy.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content