Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kunnal­li­set yhtiöt eivät saa sotkea mark­ki­noita

Petteri Orpo: Kunnal­li­set yhtiöt eivät saa sotkea mark­ki­noita

Julkaistu:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo haluaa turvata vapaan kilpailun kuntien markkinoilla. Kunnissa on paljon työtä tehtäväksi myös pk-yrityksille, kunhan markkinat toimivat terveellä pohjalla eivätkä kunnalliset yhtiöt häiritse vapaata kilpailua.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue jatkui viime viikolla kotikonnuillani Turussa, kun Logomon auditorioon pakkautui lähes 50-päinen yrittäjäyleisö keskustelemaan yrittämisestä Suomessa.

Useissa puheenvuoroissa yrittäjät nostivat esiin huolensa siitä, että kilpailu kuntamarkkinoilla takkuaa paikoitellen pahasti.

Kaupunkien liikelaitokset tuottavat palveluita ja kilpailevat samoista urakoista ja palveluiden tuottamisesta kuin yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat. Nämä liikelaitokset kuuluvat kaupungin organisaatioon ja ovat kaupungin itsensä omistamia. Siis kaupunki tilaa toisella kädellä ja ostaa toisella kädellä itseltään palveluita.

Eräällä paikkakunnalla kunnan liikelaitos päätti kilpailuttaa kuntien katujen huoltotyöt. Kunta sai useita tarjouksia myös paikallisilta pk-yrittäjiltä. Kunnan oma liikelaitos onnistui laskemaan oman tarjoushintansa niin alas, ettei yksityisyrittäjä pystynyt sillä maksamaan edes palkkaa harja-autonkuljettajalleen ? saati sitten muita kustannuksia.

Kunnalliset yhtiöt sen sijaan toimivat osana kaupungin omaa organisaatiota. Siten veronmaksajien rahoja voidaan pahimmassa tapauksessa käyttää näiden yhtiöiden tukemiseen. Kunnalliset yhtiöt eivät saa toimia markkinahäirikköinä, eikä niiden toimintaa saa tukea verovaroin.

Tällaiset esimerkit nostavat esille epäilyksiä siitä, että markkinat eivät toimi terveellä tavalla. Todellinen kilpailu palveluiden tuottamisesta sumenee helposti, kun pelisäännöt ovat epäselvät. Tämän ovat monet pk-yrittäjät huomanneet. Niin minäkin saamani palautteen määrästä.

Kunnissa riittää paljon työtä tehtäväksi myös suomalaisille pk-yrittäjille, kunhan laitamme pelisäännöt markkinoilla kuntoon. Kun kunnat keskittyvät peruspalveluiden tuottamiseen ja poistavat ylimääräiset esteet markkinoilta, rehellinen ja vapaa kilpailu toteutuu parhaiten.

Jo eduskunnan hyväksymällä lakimuutoksella kunnat velvoitetaan yhtiöittämään liikelaitoksensa, mikäli niiden harjoittamat tehtävät ovat kilpailuilla markkinoilla. Tämä korjaa epätervettä kilpailua pois markkinoilta ja helpottaa erityisesti niitä pk-yrittäjiä, jotka ovat jääneet alakynteen kilpailussa kunnallisten yhtiöiden kanssa.

Tämä ei riitä, vaan meidän on huolehdittava siitä, että kaikilla yrittäjillä on reilut ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kilpailuun. Entistä vapaampi kilpailu tarjoaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille pk-yrittäjille työn tekemiseen ja työllistämiseen.

Yrittäjät ja kolmas sektori voivat tarjota laadukkaita palveluita kuntalaisten hyväksi ja suitsia kustannusten nousua, kunhan markkinahäiriöt poistetaan. Siihen me olemme valmiita.

Itse asiassa paras yrittäjyysteko onkin vapaan ja tasapuolisen kilpailun edistäminen. Siitä kun hyötyvät loppujen lopuksi niin kunnat kuin niiden asukkaatkin. Ja samalla myös alueen yrittäjät.

Petteri Orpo
Kirjoittaja on Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content