Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous Kajaa­nissa ja Oulussa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous Kajaa­nissa ja Oulussa

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous Kajaa­nissa ja Oulussa

Julkaistu: 14.08.2009 Uncategorized

Kokoukseen osallis­tuvat kaikki minis­te­ri­ryhmän jäsenet; valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen, puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies, ulkomi­nisteri Alexander Stubb, sisämi­nisteri Anne Holmlund, perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko, asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori, opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen ja viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén.

Kokouksen ohjelmaan kuuluvat yleisö­ti­lai­suudet Kajaa­nissa Raati­huoneen torilla ja Kahvila Sara?sissa sekä Oulussa Rotuaa­rilla. Lisäksi järjes­tetään minis­te­ri­koh­taiset yleisö­ti­lai­suudet Suomus­sal­mella (Risikko), Puolan­galla (Vapaa­vuori), Sotka­mossa (Stubb) ja Risti­jär­vellä (Holmlund).

 

KOKOUKSEN OHJELMA

Maanantai 17.8.2009, Kajaani
Klo 8.00-9.15 Yleisö­ti­laisuus Raati­huoneen torilla

Klo 9.45 Kokous alkaa (Kajaanin kaupun­gintalo)

- Avaus­pu­heen­vuoro puheen­johtaja Jyrki Katainen (avoin medialle)

Klo 10.45 Aloitetaan budjet­ti­kä­sittely

Klo 11.15-12.30 Kokous keskey­tetään, lounas­tauko

Klo 12.30 Kokous jatkuu

Klo n. 15.00 Kokous päättyy, tiedo­tus­ti­laisuus

Klo 14.00-15.00 Ulkopo­li­tiikan kysely­tunti Kauppa­keskus 18, kahvila Sara´s

- Alexander Stubb ja Jyri Häkämies

MINISTERIVIERAILUT 17.8.

Suomus­salmi, Paula Risikko

Klo 15.15-16.15 Vierailu Suomus­salmen Vanhus­ten­ta­lo­yh­distys ry:n ylläpi­tämään Ämmän­saaren Palve­lu­taloon

Klo 16.15-17.15 Yleisö­ti­laisuus ST1 Suomus­salmen teras­silla

Kuhmo, Suvi Lindén

Klo 15.30 Keskus­te­lu­hetki kaupun­gin­joh­tajan kanssa Kuhmon kaupun­gin­ta­lolla

klo 15.35 Kuhmon yleise­sittely

klo 15.45 Laaja­kaista kaikille -hanke Kuhmon osalta

klo 16.15 Juminkeon laajen­nus­hanke -Koppa

Puolanka, Jan Vapaa­vuori

Klo 15.50 Käynti Paljakan alarin­teellä ja Paljakka-talon pihassa

klo 16.25 Torilla yleisö­ti­laisuus ja kahvi­tar­joilu

Tutus­tutaan kirjastoon, Kaijan kartano.

Sotkamo, Alexander Stubb

Klo 15.30-16.00 Vuokatin Urhei­luo­pisto

Klo 16.15-16.45 Yleisö­ti­laisuus Sotka­mossa: K-super­market, Cafe Burger.

Paltamo, Jyrki Katainen

Klo 15.45-16.30 Paltamon työtä kaikille -hankkeen esittely

Klo 17.00-17.15 Eniron työti­lojen vihki­minen

Risti­järvi, Anne Holmlund
Klo 16.00 Yleisö­ti­laisuus Risti­järven Pirtillä

Klo 16.45-17.30 Risti­järven Senio­ri­kylän esittely

Talvi­vaaran kaivos, Jyri Häkämies, Pekka Ravi

Klo 16.00-17.00 Talvi­vaaran esittely

- Kaivoksen toimi­tus­johtaja Pekka Perä

Kajaani, Henna Virkkunen

Klo 15.35 Kajaanin ammat­ti­kor­kea­kouluun tutus­tu­minen rehtori Arto Karja­laisen johdolla

klo 16.35 Tutus­tu­minen Oulun yliopiston Kajaanin yliopis­to­kes­kukseen

 

Tiistai 18.8.2009 Oulu

11.00-12.00 Yleisö­ti­laisuus Rotuaa­rilla, Kokoomus kuuntelee -tapahtuma
Kokoukseen osallis­tuvia toimit­tajia pyydetään ilmoit­tamaan osallis­tu­mi­sestaan Jenni Haukiolle

tai Niilo Musto­selle alta löytyvin yhteys­tiedoin.

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418

Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teeri Niilo Mustonen, 050 5211 564


Kokoomus.fi