Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä kokoontuu Seinä­joelle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä kokoontuu Seinä­joelle

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä kokoontuu Seinä­joelle

Julkaistu: 08.08.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä kokoontuu kesäko­koukseen Seinä­joelle 11-12.8. Kokous­asioiden käsit­telyn lisäksi minis­terit tapaavat kansa­laisia Kokoomus kuuntelee -tapah­tu­massa kävely­ka­dulla klo 14.30-15.15. Paikalla ovat päämi­nisteri Alexander Stubbin lisäksi kaikki Kokoo­muksen minis­terit. Seinäjoen vierailun aikana minis­terit tapaavat myös paikal­lisia sekä lähia­lueiden yrittäjiä ja yritysten työnte­ki­jöitä.


Kokoomus.fi