• FI
  • SV
  • MENU
    Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu Seinä­joelle

    Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu Seinä­joelle

    Julkaistu: 08.08.2014 Uncategorized

    Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seen Seinä­joelle 11-12.8. Kokous­asioi­den käsit­te­lyn lisäksi minis­te­rit tapaa­vat kansa­lai­sia Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­massa käve­ly­ka­dulla klo 14.30-15.15. Paikalla ovat päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin lisäksi kaikki Kokoo­muk­sen minis­te­rit. Seinä­joen vierai­lun aikana minis­te­rit tapaa­vat myös paikal­li­sia sekä lähia­luei­den yrit­tä­jiä ja yritys­ten työn­te­ki­jöitä.