Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu Seinä­joelle

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu Seinä­joelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seen Seinä­joelle 11-12.8. Kokous­asioi­den käsit­te­lyn lisäksi minis­te­rit tapaa­vat kansa­lai­sia Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­massa käve­ly­ka­dulla klo 14.30-15.15. Paikalla ovat päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin lisäksi kaikki Kokoo­muk­sen minis­te­rit. Seinä­joen vierai­lun aikana minis­te­rit tapaa­vat myös paikal­li­sia sekä lähia­luei­den yrit­tä­jiä ja yritys­ten työn­te­ki­jöitä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content