Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­set lähes­ty­vät

Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­set lähes­ty­vät

Julkaistu:

Kesä­ko­kous­ten yhtey­dessä järjes­te­tään seuraa­vat Kokoo­mus kuuun­te­lee -ylei­sö­ti­lai­suu­det:

 
Keski­viikko 11.8.2010, Vaasa (minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous)
 - Klo 15.30 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Vaasan torilla tai sateen
sattuessa Rewell-cente­rissä

- Klo 16.30 - 17.15 Totta ja toivoa - tule kuun­te­le­maan puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen suoraa puhetta suoma­lai­sen hyvin­voin­nin tule­vai­suu­desta Rewell Cente­rissä.

Tors­tai 12.8.2010, Kokkola (minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous)
 - 12.30 - 13.15 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Kokko­lan torilla
Maanan­tai 16.8.2010, Pori (edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous)
 - 11.30 - 12.30 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Eetun aukiolla
Tiis­tai 17.8.2010, Rauma (edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous)
 - 9.30 - 10.15 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Rauman torilla
- 11.30 -12.15 Totta ja toivoa - tule kuun­te­le­maan puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen suoraa puhetta suoma­lai­sen hyvin­voin­nin tule­vai­suu­desta, paik­kana Anun­di­lan aukio.
Ylei­sö­ta­pah­tu­missa Sinua kuun­te­le­vat Kokoo­muk­sen minis­te­rit ja kansan­edus­ta­jat. Terve­tu­loa, olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!
 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content