• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­set lähes­ty­vät
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­set lähes­ty­vät

  Julkaistu: 02.08.2010 Uncategorized

  Kesä­ko­kous­ten yhtey­dessä järjes­te­tään seuraa­vat Kokoo­mus kuuun­te­lee -ylei­sö­ti­lai­suu­det:

   
  Keski­viikko 11.8.2010, Vaasa (minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous)
   - Klo 15.30 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Vaasan torilla tai sateen
  sattuessa Rewell-cente­rissä

  - Klo 16.30 - 17.15 Totta ja toivoa - tule kuun­te­le­maan puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen suoraa puhetta suoma­lai­sen hyvin­voin­nin tule­vai­suu­desta Rewell Cente­rissä.

  Tors­tai 12.8.2010, Kokkola (minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous)
   - 12.30 - 13.15 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Kokko­lan torilla
  Maanan­tai 16.8.2010, Pori (edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous)
   - 11.30 - 12.30 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Eetun aukiolla
  Tiis­tai 17.8.2010, Rauma (edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous)
   - 9.30 - 10.15 Kokoo­mus Kuun­te­lee -tapah­tuma Rauman torilla
  - 11.30 -12.15 Totta ja toivoa - tule kuun­te­le­maan puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen suoraa puhetta suoma­lai­sen hyvin­voin­nin tule­vai­suu­desta, paik­kana Anun­di­lan aukio.
  Ylei­sö­ta­pah­tu­missa Sinua kuun­te­le­vat Kokoo­muk­sen minis­te­rit ja kansan­edus­ta­jat. Terve­tu­loa, olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!