Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoi­tus kuntoon jouk­ko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoi­tus kuntoon jouk­ko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Julkaistu:

Pitkään jatkunut taloudellisesti heikko aika näkyy yrityksissä muiden haasteiden ohella myös rahoituksen saannin vaikeutena. Ne pk-yritykset, joilta löytyy sekä halua että mahdollisuuksia tavoitella kasvua hankalassa markkinatilanteessa, törmäävät usein kasvuun tarvittavan rahoituksen saannin vaikeuteen.

Onneksi Suomessa vallitsee pääomasijoituksia aktivoinut startup-buumi, joka on saanut hyvää vetoapua kansainvälisesti huippumenestyneistä peliyhtiöistämme. Oman pääomanehtoiset sijoitukset ovat lisääntyneet ja kehitystä on edistetty myös poliittisilla päätöksillä. Muun muassa kasvurahastot ja elinkeinoverotuksen uudistus ovat erittäin merkittäviä toimia ja kannustavat yksityisiä sijoittajia aktiivisuuteen.

Oman pääomanehtoisten sijoitusten piristyminen ei kuitenkaan ratkaise vieraan pääomanehtoisen pankkirahoituksen saannin vaikeuksia. Uusien ja kasvavien alojen yritystoiminnan luonne on entistä vähemmän tasevaltaista, eli siis vakuusarvollista, valmistustoimintaa ja enemmän vakuuksiksi kelpaamatonta tietotyötä. Tämä yhdistettynä pankkien kiristyneisiin vakavaraisuussäännöksiin luo hankalan tilanteen sekä pankeille, että rahoitusta kaipaaville pk-yrityksille.

Yksi mahdollinen suunta rahoitusongelman ratkaisemiseen on hakea apua perinteisen pankkirahoituksen ulkopuolelta, joukkovelkakirjoista. Joukkovelkakirjat mielletään ja ne ovat olleet Suomessa ainoastaan suurten yritysten rahoitusvaihtoehto. Tähän tulee saada muutos.

Pk-yrityksille tulisi luoda omat toimivat joukkovelkakirjamarkkinat. Ne eivät kenties synny itsestään, mutta Norjassa markkinat on onnistuttu synnyttämään. Norjassa käytössä on järjestelmä, jossa ulkopuolinen hallinnointiyhtiö toimii yritysten ja sijoittajien välissä. Luottamusmies toimii sijoittajien edustajana neuvotteluissa yritysten kanssa.

Luottamusmiehen lisäksi oleellista Norjan mallissa on standardoitu lainadokumentaatio, jonka ansiosta luottoluokitus ei muodostu kohtuuttoman kalliiksi yksittäiselle pk-yritykselle.

Luottamusmiesmallissa ehdoton valtti on se, että molemmilla osapuolilla on vain yksi neuvottelukumppani. Tämä parantaa merkittävästi luottamuksen syntymistä lainan antajien ja hakijoiden välille etenkin korkean tuoton joukkovelkakirjoissa, joissa riski luottotappioista on merkittävä. Mallin myötä sijoittajien mahdollisuudet saatavien perintään maksukyvyttömyystilanteessa paranevat merkittävästi.

Hallitus on linjannut, että se edistää pk-yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden syntyä. Tämän tulee tarkoittaa konkreettisia toimia Norjan viitoittamalla tiellä. Oiva tilaisuus päätöksille olisi ensi kevään kehysriihen yhteydessä.

Lasse Männistö
Kirjoittaja on entinen yrittäjä ja Kokoomuksen kansanedustaja Helsingistä

 

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content