Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä perää listoja kuntien karsit­ta­vista tehtä­vistä

Kokoo­muk­sen Mäkelä perää listoja kuntien karsit­ta­vista tehtä­vistä

Julkaistu:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä perää hallitukselta luvattuja listoja kuntien tehtävien karsimisesta.

”Hallitus on lähtenyt toteuttamaan hallitusohjelmaa ripeästi ja monessa asiassa on otettu pitkiä askeleita. Yksityiskohtaisen toimenpideohjelman kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista konkreettisine esityksineen tulisi kuitenkin olla valmis vuoden 2015 budjettiriiheen mennessä”, Mäkelä muistuttaa.

Syyskuun budjettiriihessä oli tarkoitus käsitellä toimenpideohjelmaa kuntien karsittavista tehtävistä ja velvoitteista. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan tavoitteet on ollut tarkoitus konkretisoida vuoden loppuun mennessä ja aikatauluttaa kevään 2016 kehysriihessä. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden toimenpideohjelman valmisteluryhmä on perustettu ja kutsuttu koolle jo heinäkuussa, mutta toistaiseksi tulokset antavat odottaa itseään.

”Kuntien talous on hankalassa tilanteessa ja tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen mahdollistaisi sen, että kunnat voisivat keskittyä paremmin ydintehtäviinsä ­ – turvaamaan varhaiskasvatukseen, opetukseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita”, Mäkelä sanoo.

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content