Kokoo­muksen Mäkelä ja Virolainen: Julkisten palve­luiden laatu ei saa olla salaisuus – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Mäkelä ja Virolainen: Julkisten palve­luiden laatu ei saa olla salaisuus

Kokoo­muksen Mäkelä ja Virolainen: Julkisten palve­luiden laatu ei saa olla salaisuus

Julkaistu: 20.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Virolainen kannus­tavat julkista tervey­den­huoltoa tuomaan nykyistä paremmin näkyviin työn laadun ja vaikut­ta­vuuden. Tällä hetkellä ihmiset eivät saa riittä­västi tietoa terveys­pal­ve­luiden laadusta.

Helsingin Sanomat (19.10.) uutisoi kuinka yksityiset ja julkiset terveys­a­semat olivat tehneet asiakas­tyy­ty­väi­syys­ky­selyä ja julkaisseet kyselyn tulokset.

?Palau­tetta voi kerätä niinkin yksin­ker­tai­sella tavalla kuin paina­malla hymynaamaa, joka kuvaa palve­lusta saatua kokemusta. Näin lapsi­perheet ja vanhukset saavat äänensä kuuluviin terveys­kes­kuk­sessaan?, Mäkelä ja Virolainen muistut­tavat.

?Ilman ajanta­saista tietoa emme pysty kehit­tämään terveys­kes­kuksia oikeaan suuntaan. Tervey­se­rojen kaven­ta­minen on tärkeää ja se onnistuu parhaiten terveys­kes­kuksia kehit­tä­mällä.?

?Uskomme, että julkisten terveys­pal­ve­luiden laatu voi yllättää myös positii­vi­sesti. Vanha ?arvauskeskus?-maine on hyvä laittaa viivalle?, Mäkelä ja Virolainen ehdot­tavat.

?Suomeen on saatava ajanta­saista tietoa tervey­den­huol­losta, jotta voimme vertailla palve­luiden saata­vuutta, laatua ja kustan­nuksia. Päättäjien, ammat­ti­laisten ja kunta­laisten on tärkeää saada tietoa siitä, millä osa-alueilla on edelleen kehitet­tävää?, edustajat päättävät.

 

Lisätiedot:

Outi Mäkelä, puh. 050 512 2877

Anne-Mari Virolainen, puh. 050 5121 941


Kokoomus.fi