Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­ta­vat julkista tervey­den­huol­toa tuomaan nykyistä parem­min näky­viin työn laadun ja vaikut­ta­vuu­den. Tällä hetkellä ihmi­set eivät saa riit­tä­västi tietoa terveys­pal­ve­lui­den laadusta.

Helsin­gin Sano­mat (19.10.) uuti­soi kuinka yksi­tyi­set ja julki­set terveys­a­se­mat olivat tehneet asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyä ja julkais­seet kyse­lyn tulok­set.

?Palau­tetta voi kerätä niin­kin yksin­ker­tai­sella tavalla kuin paina­malla hymy­naa­maa, joka kuvaa palve­lusta saatua koke­musta. Näin lapsi­per­heet ja vanhuk­set saavat äänensä kuulu­viin terveys­kes­kuk­ses­saan?, Mäkelä ja Viro­lai­nen muis­tut­ta­vat.

?Ilman ajan­ta­saista tietoa emme pysty kehit­tä­mään terveys­kes­kuk­sia oike­aan suun­taan. Tervey­se­ro­jen kaven­ta­mi­nen on tärkeää ja se onnis­tuu parhai­ten terveys­kes­kuk­sia kehit­tä­mällä.?

?Uskomme, että julkis­ten terveys­pal­ve­lui­den laatu voi yllät­tää myös posi­tii­vi­sesti. Vanha ?arvauskeskus?-maine on hyvä lait­taa viivalle?, Mäkelä ja Viro­lai­nen ehdot­ta­vat.

?Suomeen on saatava ajan­ta­saista tietoa tervey­den­huol­losta, jotta voimme vertailla palve­lui­den saata­vuutta, laatua ja kustan­nuk­sia. Päät­tä­jien, ammat­ti­lais­ten ja kunta­lais­ten on tärkeää saada tietoa siitä, millä osa-alueilla on edel­leen kehi­tet­tä­vää?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

 

Lisä­tie­dot:

Outi Mäkelä, puh. 050 512 2877

Anne-Mari Viro­lai­nen, puh. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content