• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

  Julkaistu: 17.03.2011 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat -nimellä kulke­van verkos­ton toimin­nan käyn­nis­tävä semi­naari pide­tään 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa.

  Tilai­suu­den avaa Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen kansan­edus­taja, luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen toimin­nassa aktii­vi­sesti mukana jo aiem­min ollut Pertti Salo­lai­nen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen johdat­taa osal­lis­tu­jat keskus­te­luun pohti­malla, mitä kokoo­mus­lai­nen luon­non­suo­jelu on. Ääni anne­taan myös luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töille, jotka esit­te­le­vät tilai­suu­dessa halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­taan. Komment­ti­pu­heen­vuo­rot pitä­vät ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön ylitar­kas­taja Timo Tanni­nen ja euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen koti­maa­na­vus­taja Hannele Luuk­kai­nen.

  Tilai­suu­teen ovat terve­tul­leita kaikki luon­non­suo­je­lusta kiin­nos­tu­neet puolue­kan­taan katso­matta.