Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­lijat perus­tetaan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 eduskunnan kansa­lai­sin­fossa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­lijat perus­tetaan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 eduskunnan kansa­lai­sin­fossa

Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­lijat perus­tetaan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 eduskunnan kansa­lai­sin­fossa

Julkaistu: 17.03.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­lijat -nimellä kulkevan verkoston toiminnan käynnistävä seminaari pidetään 22.3.2011 kello 14.00?15.45 eduskunnan kansa­lai­sin­fossa.

Tilai­suuden avaa Kokoo­muksen pitkä­ai­kainen kansan­edustaja, luonnon­suo­je­lu­jär­jes­töjen toimin­nassa aktii­vi­sesti mukana jo aiemmin ollut Pertti Salolainen. Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen johdattaa osallis­tujat keskus­teluun pohti­malla, mitä kokoo­mus­lainen luonnon­suojelu on. Ääni annetaan myös luonnon­suo­je­lu­jär­jes­töille, jotka esitte­levät tilai­suu­dessa halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teitaan. Komment­ti­pu­heen­vuorot pitävät ympäris­tö­mi­nis­teriön ylitar­kastaja Timo Tanninen ja europar­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käisen kotimaa­na­vustaja Hannele Luukkainen.

Tilai­suuteen ovat terve­tul­leita kaikki luonnon­suo­je­lusta kiinnos­tuneet puolue­kantaan katso­matta.


Kokoomus.fi