Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat -nimellä kulke­van verkos­ton toimin­nan käyn­nis­tävä semi­naari pide­tään 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa.

Tilai­suu­den avaa Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen kansan­edus­taja, luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen toimin­nassa aktii­vi­sesti mukana jo aiem­min ollut Pertti Salo­lai­nen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen johdat­taa osal­lis­tu­jat keskus­te­luun pohti­malla, mitä kokoo­mus­lai­nen luon­non­suo­jelu on. Ääni anne­taan myös luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töille, jotka esit­te­le­vät tilai­suu­dessa halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­taan. Komment­ti­pu­heen­vuo­rot pitä­vät ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön ylitar­kas­taja Timo Tanni­nen ja euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen koti­maa­na­vus­taja Hannele Luuk­kai­nen.

Tilai­suu­teen ovat terve­tul­leita kaikki luon­non­suo­je­lusta kiin­nos­tu­neet puolue­kan­taan katso­matta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content