Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat -nimellä kulke­van verkos­ton toimin­nan käyn­nis­tävä semi­naari pide­tään 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa.

Tilai­suu­den avaa Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen kansan­edus­taja, luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen toimin­nassa aktii­vi­sesti mukana jo aiem­min ollut Pertti Salo­lai­nen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen johdat­taa osal­lis­tu­jat keskus­te­luun pohti­malla, mitä kokoo­mus­lai­nen luon­non­suo­jelu on. Ääni anne­taan myös luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töille, jotka esit­te­le­vät tilai­suu­dessa halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­taan. Komment­ti­pu­heen­vuo­rot pitä­vät ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön ylitar­kas­taja Timo Tanni­nen ja euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen koti­maa­na­vus­taja Hannele Luuk­kai­nen.

Tilai­suu­teen ovat terve­tul­leita kaikki luon­non­suo­je­lusta kiin­nos­tu­neet puolue­kan­taan katso­matta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content