Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Esko Kurvi­nen: Yrit­tä­jät pelas­ta­vat Suomen - halli­tus turvaa olosuh­teet

Esko Kurvi­nen: Yrit­tä­jät pelas­ta­vat Suomen - halli­tus turvaa olosuh­teet

Julkaistu:

Jälleen kerran on todettava, että nyt jos koskaan Suomi tarvitsee pienten ja keskisuurten yrittäjien työpanosta, sisua ja ahkeruutta. Aina silloin, kun kansakunnalla menee taloudellisesti heikosti, viimeisenä oljenkortena, käännytään yrittäjien puoleen. Toivoisi, että yrittäjiä muistettaisiin myös normaaliaikoina ja silloin voitaisiin rauhassa rakentaa pk-yrityksille edellytyksiä luoda työpaikkoja ja menestyä.

Mutta hyvinä aikoina kvartaalitaloutta elävät pörssiyhtiöt optioineen paistattelevat kansakunnan kaapinpäällä. Yrittäjäperheenkin vanhemmat monesti innostuvat kannustamaan lapsiaan pienemmän riskin työuralle vaikka johonkin hyvää virkaan kunnan tai valtion töissä.

Nyt Suomessa ja koko Euroopassa ja vieläkin laajemmin on taantuma, jopa lama. Suomen vienti on romahtanut, tuotteemme eivät käy kaupaksi. Perinteiset tukijalkamme metsäteollisuus ja parin viime vuosikymmenen menestystarina Nokia-klusteri ovat hiipumassa ja investointitavaroita teollisuudelle tuottavat konepajamme ovat vaikeuksissa.

Teollisuutemme on siis poikkeuksellisen rakennemuutoksen kourissa. Väkeä on vähennetty kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ennusteiden mukaan seuraavaksi vaikeuksissa ovat kotimarkkinat ja erityisesti kaupan ala, joka käy omaa muutostaan nettikaupan hurjan kasvuna vauhdittamana.

Koko Suomen yksityinen sektori on kovassa murroksessa, siis se sektori, joka tuo yhteiseen myllyymme uusia euroja, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme pyörisi. Sehän pyörii pitkälle yksityisen yritystoiminnan vetämänä.

Pk-yritykset ovat ainoa ryhmä, joka pystyy luomaan uusia työpaikkoja ja verotuloja yhteiskunnalle. Tämän vuoksi yrittäjien osaaminen, kekseliäisyys, muuntautumiskyky ja sinnikkyys ovat kultaakin arvokkaampia koko Suomelle.

Vuosikymmenien varrella on nähty yhteiskunnan taholta monenlaista hyvää tarkoittavia toimia yrittäjyyden edistämiseksi ja yritystoiminnan olosuhteiden helpottamiseksi. Yrittäjän arvostus on tänä päivänä korkeammalla kuin aikoihin, samoin yrittämisen esteitä on vähemmän. Mutta jotenkin tuntuu, että velvoitteita ja rasituksia tulla tupsahtaa milloin mistäkin asiasta. Yhden kun saa vaivalla pois niin kaksi tulee huomaamatta tilalle.

Jyrki Kataisen hallituskin on tehnyt monia hyviä asioita yrittäjyyden eteen yksinyrittäjän sosiaaliturvan parantamisesta yritysten vienninedistämiseen saakka. En käy niitä yksitellen tämän enempää luettelemaan, vaan totean ison periaatteellisen suunnan muutoksen, joka kulminoituu pääosin verotukseen ja yritysrahoitukseen.

Hallitus on halunnut lisätä suomalaista omistusta ja vahvistaa yritysten omia taseita sekä vähentää vieraan pääoman osuutta. Verotuksellisesti suunta on ns. Viron malliin, jossa yrityksen tulosta verotetaan vasta sitten, kun rahaa, joko palkkana tai osinkona, otetaan yhtiöstä ulos. Samoin yhtiön omistaminen ja sijoittaminen suomalaisiin yrityksiin olisi kannattavampaa kuin yrityksen myyminen ulkomaille.

Toinen iso linjaus on yritystukijärjestelmän uudistaminen sekä aloittavien ja kasvavien yritysten rahoituksen varmistaminen.

Esko Kurvinen
Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustaja Oulusta.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content