Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Henna Virk­kusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri

Kokoo­muk­sen Henna Virk­kusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri

Julkaistu:

Liiken­ne­mi­nis­te­rin työteh­tä­vät ottaa hoidet­ta­vak­seen Kokoo­muk­sen Henna Virk­ku­nen. Salk­ku­jen yhdis­tä­mi­sen myötä Henna Virk­kusesta tulee kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri.

- Liiken­ne­mi­nis­te­ri­öön kohdis­tuu loppu­kau­delle suuria odotuk­sia. Tehtävä on haas­tava ja samalla mielui­nen. Luvassa on varsin työn­täy­tei­nen kevät, sanoo Virk­ku­nen.

Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat sopi­vat eilen maanan­taina 31. maalis­kuuta, että vasem­mis­to­lii­ton eroa­vien minis­te­rei­den tilalle ei nimi­tetä uusia minis­te­reitä, vaan vastuut jaetaan nykyis­ten minis­te­rei­den kesken.

Samalla puheen­joh­ta­jat tote­si­vat kokouk­ses­saan yksi­mie­li­sesti, että Katai­sen halli­tuk­sen halli­tus­oh­jel­man toteu­tus jatkuu nykyi­sel­lään vasem­mis­to­lii­ton lähdöstä huoli­matta.

Halli­tuk­sen kokoon­pa­no­muu­tok­sista ja työn­jaosta on tarkoi­tus päät­tää istun­noissa perjan­taina 4. huhti­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content