Kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Henna Virkkusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nisteri

Kokoo­muksen Henna Virkkusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nisteri

Julkaistu: 01.04.2014 Uutiset

Liiken­ne­mi­nis­terin työteh­tävät ottaa hoidet­ta­vakseen Kokoo­muksen Henna Virkkunen. Salkkujen yhdis­tä­misen myötä Henna Virkkusesta tulee kunta- ja liiken­ne­mi­nisteri.

- Liiken­ne­mi­nis­te­riöön kohdistuu loppu­kau­delle suuria odotuksia. Tehtävä on haastava ja samalla mieluinen. Luvassa on varsin työntäy­teinen kevät, sanoo Virkkunen.

Halli­tus­puo­lueiden puheen­joh­tajat sopivat eilen maanan­taina 31. maalis­kuuta, että vasem­mis­to­liiton eroavien minis­te­reiden tilalle ei nimitetä uusia minis­te­reitä, vaan vastuut jaetaan nykyisten minis­te­reiden kesken.

Samalla puheen­joh­tajat totesivat kokouk­sessaan yksimie­li­sesti, että Kataisen halli­tuksen halli­tus­oh­jelman toteutus jatkuu nykyi­sellään vasem­mis­to­liiton lähdöstä huoli­matta.

Halli­tuksen kokoon­pa­no­muu­tok­sista ja työnjaosta on tarkoitus päättää istun­noissa perjan­taina 4. huhti­kuuta.


Kokoomus.fi