Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Henna Virk­kusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri

Kokoo­muk­sen Henna Virk­kusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri

Julkaistu:

Liiken­ne­mi­nis­te­rin työteh­tä­vät ottaa hoidet­ta­vak­seen Kokoo­muk­sen Henna Virk­ku­nen. Salk­ku­jen yhdis­tä­mi­sen myötä Henna Virk­kusesta tulee kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri.

- Liiken­ne­mi­nis­te­ri­öön kohdis­tuu loppu­kau­delle suuria odotuk­sia. Tehtävä on haas­tava ja samalla mielui­nen. Luvassa on varsin työn­täy­tei­nen kevät, sanoo Virk­ku­nen.

Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat sopi­vat eilen maanan­taina 31. maalis­kuuta, että vasem­mis­to­lii­ton eroa­vien minis­te­rei­den tilalle ei nimi­tetä uusia minis­te­reitä, vaan vastuut jaetaan nykyis­ten minis­te­rei­den kesken.

Samalla puheen­joh­ta­jat tote­si­vat kokouk­ses­saan yksi­mie­li­sesti, että Katai­sen halli­tuk­sen halli­tus­oh­jel­man toteu­tus jatkuu nykyi­sel­lään vasem­mis­to­lii­ton lähdöstä huoli­matta.

Halli­tuk­sen kokoon­pa­no­muu­tok­sista ja työn­jaosta on tarkoi­tus päät­tää istun­noissa perjan­taina 4. huhti­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content