Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jointi huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jointi huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna

Julkaistu:

EUROKORVAKAHVILAT AVOINNA

Edel­lis­ten presi­den­tin-, edus­kunta- ja kunnal­lis­vaa­lien tapaan kokoo­musyh­dis­tyk­set ovat jälleen pystyt­tä­neet kuun­te­le­via Korva-kahvi­loita, jonne kaikki suoma­lai­set ovat terve­tul­leita, olivatpa he sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä. Euro­kor­va­kah­vi­loita on nous­sut mm. Askai­siin, Espoo­seen, Hami­naan, Heino­laan, Helsin­kiin, Jalas­jär­velle, Joen­suu­hun, Jyväs­ky­lään, Kannuk­seen, Kiimin­kiin, Kokko­laan, Kotkaan, Kuopioon, Kuusa­moon, Lapin­lah­delle, Lempää­lään, Loimaalle, Muhok­selle, Ouluun, Padas­joelle, Pietar­saa­reen, Pudas­jär­velle, Pälkä­neelle, Raumalle, Reis­jär­velle, Ruuk­kiin, Saloon, Sasta­ma­laan, Seinä­joelle, Sulka­valle, Tarvas­joelle ja Turkuun.

Tarkem­mat tiedot euro­kor­va­kah­vi­loista löydät täältä:
http://www.kokoomuskuuntelee.fi/eurovaalitapahtumat.html

MINISTERIT JA PUOLUEJOHTO JALKAUTUVAT

Huhti­kuun alussa käyn­nis­ty­neen Kokoo­muk­sen minis­te­rien, edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een johdon mittava Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee ? eli kuun­te­leva Korva-kier­tue on kier­tä­nyt kymme­nillä paik­ka­kun­nilla ympäri Suomen. Kier­tu­een tapah­tu­mia on järjes­tetty yli 100 ? kaikissa näissä mukana minis­teri tai edus­kun­ta­ryh­män tai puolu­een johdon jäsen kuun­te­le­massa suoma­lai­sia.

Vielä lauan­taina 6.6. kier­tu­een tapah­tu­mia on n. 40 kpl. Tapah­tu­mia järjes­te­tään mm. Espoossa, Helsin­gissä, Hyvin­käällä, Imat­ralla, Janak­ka­lassa, Järven­päässä, Kala­joella, Kannuk­sessa, Kokko­lassa, Lappeen­ran­nassa, Lempää­lässä, Muhok­sella, Oulussa, Pietar­saa­ressa, Porissa, Porvoossa, Seinä­joella, Tampe­reella, Turussa, Tuusu­lassa ja Vantaalla. Tarkem­mat tiedot kaikista tapah­tu­mista löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/kiertuetapahtumat.html

EUROVAALIEHDOKKAILLA TAKANA YLI 600 OMAA TAPAHTUMAA, VIELÄ JÄLJELLÄ LÄHES 60!

Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat ovat kevään aikana kier­tä­neet Suomea ennen­nä­ke­mät­tö­mällä ahke­ruu­della. Ehdok­kailla on taka­naan yhteen yli 600 tapah­tu­maa, joista on vielä jäljellä lähes 60 tapah­tu­maa tule­vana viikon­lop­puna! Ehdok­kai­den tarkan tapah­tu­ma­ka­len­te­rin löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/eurovaaliehdokkaat.html

KYMMENITTÄIN ERILAISIA MUITA VAALITAPAHTUMIA

Lisäksi kokoo­musyh­dis­tyk­set järjes­tä­vät kymme­niä erilai­sia muita vaali­ta­pah­tu­mia. Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jan sivuilta http://www.intotietotaito.fi löydät tietoja Kokoo­muk­sen vaalioh­jel­masta sekä ehdok­kaista.

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kaik­kiin Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­ta­pah­tu­miin tule­vana viikon­lop­puna!

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi
www.kokoomuskuuntelee.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content