Kokoomus.fi
Kokoo­muksen eurovaa­li­kam­pan­jointi huipentuu vaali­vii­kon­loppuna

Kokoo­muksen eurovaa­li­kam­pan­jointi huipentuu vaali­vii­kon­loppuna

Julkaistu: 5.6.09 Uutiset

EUROKORVAKAHVILAT AVOINNA

Edellisten presi­dentin-, eduskunta- ja kunnal­lis­vaalien tapaan kokoo­musyh­dis­tykset ovat jälleen pystyt­täneet kuunte­levia Korva-kahvi­loita, jonne kaikki suoma­laiset ovat terve­tul­leita, olivatpa he sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä. Eurokor­va­kah­vi­loita on noussut mm. Askaisiin, Espooseen, Haminaan, Heinolaan, Helsinkiin, Jalas­jär­velle, Joensuuhun, Jyväs­kylään, Kannukseen, Kiiminkiin, Kokkolaan, Kotkaan, Kuopioon, Kuusamoon, Lapin­lah­delle, Lempäälään, Loimaalle, Muhok­selle, Ouluun, Padas­joelle, Pietar­saareen, Pudas­jär­velle, Pälkä­neelle, Raumalle, Reisjär­velle, Ruukkiin, Saloon, Sasta­malaan, Seinä­joelle, Sulka­valle, Tarvas­joelle ja Turkuun.

Tarkemmat tiedot eurokor­va­kah­vi­loista löydät täältä:
http://www.kokoomuskuuntelee.fi/eurovaalitapahtumat.html

MINISTERIT JA PUOLUEJOHTO JALKAUTUVAT

Huhtikuun alussa käynnis­tyneen Kokoo­muksen minis­terien, eduskun­ta­ryhmän ja puolueen johdon mittava Suomi puhuu, Eurooppa kuuntelee ? eli kuunteleva Korva-kiertue on kiertänyt kymme­nillä paikka­kun­nilla ympäri Suomen. Kiertueen tapah­tumia on järjes­tetty yli 100 ? kaikissa näissä mukana ministeri tai eduskun­ta­ryhmän tai puolueen johdon jäsen kuunte­le­massa suoma­laisia.

Vielä lauan­taina 6.6. kiertueen tapah­tumia on n. 40 kpl. Tapah­tumia järjes­tetään mm. Espoossa, Helsin­gissä, Hyvin­käällä, Imatralla, Janak­ka­lassa, Järven­päässä, Kalajoella, Kannuk­sessa, Kokko­lassa, Lappeen­ran­nassa, Lempää­lässä, Muhok­sella, Oulussa, Pietar­saa­ressa, Porissa, Porvoossa, Seinä­joella, Tampe­reella, Turussa, Tuusu­lassa ja Vantaalla. Tarkemmat tiedot kaikista tapah­tu­mista löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/kiertuetapahtumat.html

EUROVAALIEHDOKKAILLA TAKANA YLI 600 OMAA TAPAHTUMAA, VIELÄ JÄLJELLÄ LÄHES 60!

Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dokkaat ovat kevään aikana kiertäneet Suomea ennen­nä­ke­mät­tö­mällä ahkeruu­della. Ehdok­kailla on takanaan yhteen yli 600 tapah­tumaa, joista on vielä jäljellä lähes 60 tapah­tumaa tulevana viikon­loppuna! Ehdok­kaiden tarkan tapah­tu­ma­ka­len­terin löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/eurovaaliehdokkaat.html

KYMMENITTÄIN ERILAISIA MUITA VAALITAPAHTUMIA

Lisäksi kokoo­musyh­dis­tykset järjes­tävät kymmeniä erilaisia muita vaali­ta­pah­tumia. Kokoo­muksen eurovaa­li­kam­panjan sivuilta http://www.intotietotaito.fi löydät tietoja Kokoo­muksen vaalioh­jel­masta sekä ehdok­kaista.

Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kaikkiin Kokoo­muksen eurovaa­li­ta­pah­tumiin tulevana viikon­loppuna!

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi
www.kokoomuskuuntelee.fi


Kokoomus.fi