Kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän parempi koulu ? kiertue alkaa

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän parempi koulu ? kiertue alkaa

Julkaistu: 31.10.2014 Uutiset

Suoma­lainen koulutus on maailman huippu­luokkaa. Kokoomus kiertää Suomessa kymme­nellä paikka­kun­nalla loppu­vuoden aikana kerää­mässä ehdotuksia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saataisiin vielä parempi.

Jokai­sessa parempi koulu ? tilai­suu­dessa käsitellään valittua teemaa, joita ovat muun muassa digitaa­linen oppiminen, opetta­jan­kou­lutus ja perus­o­pe­tuksen kehit­tä­minen.

Kiertue huipentuu 15.1.2015 Espooseen, jolloin eduskun­ta­ryhmä luovuttaa esityk­sensä suoma­laisen koulun kehit­tä­mi­seksi päämi­nisteri Alexander Stubbille.

Parempi koulu -kiertue­paik­ka­kunnat ovat:
3.11. Tampere
10.11. Vaasa
12.11. Turku
17.11. Hämeen­linna
26.11. Helsinki
26.11. Rovaniemi
2.12. Oulu
8.12. Pori
8.12. Joensuu
8.12. Jyväskylä
15.1.2015 Espoo

Kiertue­sivut on avattu osoit­teeseen www.parempikoulu.fi.


Kokoomus.fi