Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kaksi uutta työn­te­ki­jää ryhmä­kans­li­aan.

Lain­sää­dän­tö­sih­tee­riksi valit­tiin oikeus­tie­teen yliop­pi­las Lauri Kosken­tausta (26). Hän on toimi­nut aikai­sem­min muun muassa vuoden verran kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana sekä viimei­sim­pänä luoton­val­vo­jana Fina­viassa.

Poliit­ti­seksi sihtee­riksi valit­tiin oikeus­tie­teen yliop­pi­las Lauri Katte­lus (26). Hän siir­tyy uuteen toimeen
kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Peso­lan edus­kunta-avus­ta­jan tehtä­vistä. Aikai­sem­min Katte­lus on toimi­nut muun muassa juri­di­sena avus­ta­jana Tekno­lo­gia­teol­li­suus ry:ssä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content