Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kaksi uutta työn­te­ki­jää ryhmä­kans­li­aan.

Lain­sää­dän­tö­sih­tee­riksi valit­tiin oikeus­tie­teen yliop­pi­las Lauri Kosken­tausta (26). Hän on toimi­nut aikai­sem­min muun muassa vuoden verran kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana sekä viimei­sim­pänä luoton­val­vo­jana Fina­viassa.

Poliit­ti­seksi sihtee­riksi valit­tiin oikeus­tie­teen yliop­pi­las Lauri Katte­lus (26). Hän siir­tyy uuteen toimeen
kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Peso­lan edus­kunta-avus­ta­jan tehtä­vistä. Aikai­sem­min Katte­lus on toimi­nut muun muassa juri­di­sena avus­ta­jana Tekno­lo­gia­teol­li­suus ry:ssä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content