Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmään kaksi uutta työnte­kijää – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmään kaksi uutta työnte­kijää

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmään kaksi uutta työnte­kijää

Julkaistu: 10.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut kaksi uutta työnte­kijää ryhmä­kans­liaan.

Lainsää­dän­tö­sih­tee­riksi valittiin oikeus­tieteen yliop­pilas Lauri Kosken­tausta (26). Hän on toiminut aikai­semmin muun muassa vuoden verran kansan­edus­tajan avustajana sekä viimei­simpänä luoton­val­vojana Finaviassa.

Poliit­ti­seksi sihtee­riksi valittiin oikeus­tieteen yliop­pilas Lauri Kattelus (26). Hän siirtyy uuteen toimeen
kansan­edustaja Jaana Laitinen-Pesolan eduskunta-avustajan tehtä­vistä. Aikai­semmin Kattelus on toiminut muun muassa juridisena avustajana Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry:ssä.


Kokoomus.fi