Kokoomus.fi
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä uudisti ryhmä­joh­toaan

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä uudisti ryhmä­joh­toaan

Julkaistu: 23.6.14 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut ryhmän uudeksi puheen­joh­ta­jaksi kansan­edustaja Arto Satosen. Sasta­ma­la­lainen kolmannen kauden kansan­edustaja Satonen on toiminut viimeksi eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajana.

Eduskun­ta­ryhmän ensim­mäi­seksi varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin kansan­edustaja Outi Mäkelä Nurmi­jär­veltä, toiseksi varapu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edustaja Ben Zyskowicz Helsin­gistä ja kolman­neksi varapu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edustaja Heikki Autton Rovanie­meltä.

Kolmannen varapu­heen­joh­tajan vaalissa olivat ehdolla kansan­edus­tajat Heikki Autto, Timo Heinonen, Sampsa Kataja, Anu Urpalainen ja Sinuhe Wallin­heimo.

Heikki Autto voitti kolmannen varapu­heen­joh­tajan vaalissa kansan­edustaja Sampsa Katajan äänin 20?18.


Kokoomus.fi