Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä uudisti ryhmä­joh­to­aan

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä uudisti ryhmä­joh­to­aan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ryhmän uudeksi puheen­joh­ta­jaksi kansan­edus­taja Arto Sato­sen. Sasta­ma­la­lai­nen kolman­nen kauden kansan­edus­taja Sato­nen on toimi­nut viimeksi edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jana.

Edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Outi Mäkelä Nurmi­jär­veltä, toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edus­taja Ben Zyskowicz Helsin­gistä ja kolman­neksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edus­taja Heikki Autton Rova­nie­meltä.

Kolman­nen vara­pu­heen­joh­ta­jan vaalissa olivat ehdolla kansan­edus­ta­jat Heikki Autto, Timo Heino­nen, Sampsa Kataja, Anu Urpa­lai­nen ja Sinuhe Wallin­heimo.

Heikki Autto voitti kolman­nen vara­pu­heen­joh­ta­jan vaalissa kansan­edus­taja Sampsa Kata­jan äänin 20?18.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content