Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kokoontuu Uudel­la­maalla – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kokoontuu Uudel­la­maalla

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kokoontuu Uudel­la­maalla

Julkaistu: 13.08.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesäkokous pidetään tänä vuonna 18-19.8. Uudel­la­maalla. Ensim­mäisenä päivänä kokoo­mus­laiset ovat Hyvin­käällä ja seuraavana päivänä kokousta jatketaan Vantaalla. Kokoo­muksen kansan­edus­tajien lisäksi paikalla ovat myös minis­terit sekä muu puolue­johto. Kokoo­mus­laisia voi tavata sekä maanan­taina että tiistaina Kokoomus kuuntelee -tapah­tu­missa Hyvinkään kauppa­keskus Willassa sekä Vantaan Tikku­rai­tilla. Kansan­edus­tajat ja minis­terit vierai­levat myös alueen yrityk­sissä.


Kokoomus.fi