Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu Uudel­la­maalla

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu Uudel­la­maalla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous pide­tään tänä vuonna 18-19.8. Uudel­la­maalla. Ensim­mäi­senä päivänä kokoo­mus­lai­set ovat Hyvin­käällä ja seuraa­vana päivänä kokousta jatke­taan Vantaalla. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien lisäksi paikalla ovat myös minis­te­rit sekä muu puolue­johto. Kokoo­mus­lai­sia voi tavata sekä maanan­taina että tiis­taina Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­missa Hyvin­kään kaup­pa­kes­kus Willassa sekä Vantaan Tikku­rai­tilla. Kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit vierai­le­vat myös alueen yrityk­sissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content