Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu Uudel­la­maalla

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu Uudel­la­maalla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous pide­tään tänä vuonna 18-19.8. Uudel­la­maalla. Ensim­mäi­senä päivänä kokoo­mus­lai­set ovat Hyvin­käällä ja seuraa­vana päivänä kokousta jatke­taan Vantaalla. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien lisäksi paikalla ovat myös minis­te­rit sekä muu puolue­johto. Kokoo­mus­lai­sia voi tavata sekä maanan­taina että tiis­taina Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­missa Hyvin­kään kaup­pa­kes­kus Willassa sekä Vantaan Tikku­rai­tilla. Kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit vierai­le­vat myös alueen yrityk­sissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content