• FI
  • SV
  • MENU
    Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu Uudel­la­maalla

    Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu Uudel­la­maalla

    Julkaistu: 13.08.2014 Uncategorized

    Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kous pide­tään tänä vuonna 18-19.8. Uudel­la­maalla. Ensim­mäi­senä päivänä kokoo­mus­lai­set ovat Hyvin­käällä ja seuraa­vana päivänä kokousta jatke­taan Vantaalla. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien lisäksi paikalla ovat myös minis­te­rit sekä muu puolue­johto. Kokoo­mus­lai­sia voi tavata sekä maanan­taina että tiis­taina Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­missa Hyvin­kään kaup­pa­kes­kus Willassa sekä Vantaan Tikku­rai­tilla. Kansan­edus­ta­jat ja minis­te­rit vierai­le­vat myös alueen yrityk­sissä.