Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi 10 tavoi­tetta yrittä­jyyden edistä­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi 10 tavoi­tetta yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi 10 tavoi­tetta yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

Julkaistu: 13.06.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi tänään 10 tavoi­tetta yrittä­jyyden edistä­mi­seksi Lahden puolue­ko­kouk­sessa. Yrittä­jyys­ra­portin toimen­piteet on koottu yrittä­jiltä kerätyn palautteen perus­teella kevään aikana pidetyn yrittä­jyys­kier­tueen aikana.

Yrittä­jyys­ra­portin toimen­piteet tähtäävät yrittä­jyyden edelly­tysten paran­ta­miseen. Eduskun­ta­ryhmä vaatii muun muassa perintö- ja lahja­veron korvaa­mista luovu­tus­voit­to­ve­rolla yritysten sukupol­ven­vaih­dosten helpot­ta­mi­seksi.

 


Kokoomus.fi