Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi Lahden puolue­ko­kouk­sessa. Yrit­tä­jyys­ra­por­tin toimen­pi­teet on koottu yrit­tä­jiltä kerä­tyn palaut­teen perus­teella kevään aikana pide­tyn yrit­tä­jyys­kier­tu­een aikana.

Yrit­tä­jyys­ra­por­tin toimen­pi­teet tähtää­vät yrit­tä­jyy­den edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­seen. Edus­kun­ta­ryhmä vaatii muun muassa perintö- ja lahja­ve­ron korvaa­mista luovu­tus­voit­to­ve­rolla yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­seksi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content