Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen dynaa­mi­nen Into­Tie­to­Tai­to­Kone julkaistu verkossa!

Kokoo­muk­sen dynaa­mi­nen Into­Tie­to­Tai­to­Kone julkaistu verkossa!

Julkaistu:

Kokoomus tekee verkkokampanjallaan suomalaisen vaalikoneperinteen historiaa ottamalla käyttöön kokonaan uudenlaisen, dynaamiseen vaalikoneen. IntoTietoTaitoKonetta voidaan pitää vaalikoneiden toisen sukupolven ensimmäisenä edustajana, sillä kone poikkeaa täysin perinteisten vaalikoneiden staattisesta luonteesta.

IntoTietoTaitoKoneeseen kirjaudutaan joko luomalla erilliset sähköpostiperusteiset tunnukset tai käyttämällä jo olemassaolevia Facebook -tunnuksia. Koneella on Facebookissa oma sovellus, jonka käyttäjä voi asentaa omaan profiiliinsa ja lähettää ystävilleen. Sovelluksen widgetissä eli toiminnallisessa bannerissa on aina esillä koneen uusin kysymys, joka tulee kirjautuneille käyttäjille suoraan sähköpostiin.

Intotietotaito.fi ?sivustolla jokainen voi myös tilata itselleen äänestysmuistutuksen tekstiviestillä. Näin Kokoomus toivoo osaltaan voivansa nostaa eurovaalien äänestysvilkkautta. Kävijä saa tekstiviestitse muistutuksen ennakkoäänestysajan alussa ja lopussa sekä itse vaalipäivänä, ja halutessaan myös valitsemansa itselleen parhaiten sopivan ehdokkaan nimen ja numeron.

Intotietotaito.fi -sivuilla kokoomusehdokkaiden vaalikampanjan seuraaminen ja ehdokkaiden mielipiteisiin tutustuminen on vaalikoneen tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi muillakin tasoilla helppoa ja mielenkiintoista. Sivujen ehdokasesittelyissä on reaaliaikaisesti päivittyvät linkit eli rss-syötteet jokaisen ehdokkaan blogiin, Facebook -profiiliin, Twitteriin ja muihin ehdokkaan käyttämiin sosiaalisiin medioihin.

Osoitteessa http://localhost:5000/pienestasuurta/ toimii Pienestä suurta ?kuvageneraattori, jonka avulla kävijä voi uusia Facebookin profiilikuvansa Kokoomuksen ehdokasilmettä vastaavaksi.

Lisätietoja:

Puoluesihteeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestintäpäällikkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content