Kokoomus.fi
Kokoo­muksen avusta­ja­kunta Stubbin halli­tuk­sessa

Kokoo­muksen avusta­ja­kunta Stubbin halli­tuk­sessa

Julkaistu: 23.6.14 Uutiset

Kokoo­muksen minis­te­reiden valtio­sih­teerit sekä avustajat nimitetään tehtä­viinsä halli­tuksen vaihtu­misen jälkeen. Ohessa Kokoo­muksen tulevan avusta­ja­kunnan kokoonpano:

 

Päämi­nisteri Alexander Stubb

Olli-Pekka Heinonen, valtio­sih­teeri

Juho Romak­ka­niemi, minis­te­ri­ryhmän erityi­sa­vustaja

Joonas Turunen, talous­po­liit­tinen erityi­sa­vustaja

Pete Pokkinen, lehdis­tö­asioiden erityi­sa­vustaja

Lauri Tierala, EU-asioiden erityi­sa­vustaja

Anna-Kaisa Heikkinen, kansain­vä­listen asioiden virka­mie­sa­vustaja

Suvi Aherto, eduskunta-asioiden erityi­sa­vustaja

 

Elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori

Sirkku Linna, valtio­sih­teeri

Laura Manninen, erityi­sa­vustaja

 

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko

Sami Paatero, valtio­sih­teeri

Antti Häkkänen, erityi­sa­vustaja

Juuso Rönnholm, erityi­sa­vustaja

 

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty

Pia Pohja, valtio­sih­teeri

Ville Sipiläinen, erityi­sa­vustaja

 

Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka

Pasi Rajala, erityi­sa­vustaja

Miika Tomi, lehdis­tö­avustaja

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo

Risto Artjoki, valtio­sih­teeri

Tiina Rytilä, erityi­sa­vustaja


Kokoomus.fi