Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kunta Stub­bin halli­tuk­sessa

Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kunta Stub­bin halli­tuk­sessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­rei­den valtio­sih­tee­rit sekä avus­ta­jat nimi­te­tään tehtä­viinsä halli­tuk­sen vaih­tu­mi­sen jälkeen. Ohessa Kokoo­muk­sen tule­van avus­ta­ja­kun­nan kokoon­pano:

 

Päämi­nis­teri Alexan­der Stubb

Olli-Pekka Heino­nen, valtio­sih­teeri

Juho Romak­ka­niemi, minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja

Joonas Turu­nen, talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja

Pete Pokki­nen, lehdis­tö­asioi­den erityi­sa­vus­taja

Lauri Tierala, EU-asioi­den erityi­sa­vus­taja

Anna-Kaisa Heik­ki­nen, kansain­vä­lis­ten asioi­den virka­mie­sa­vus­taja

Suvi Aherto, edus­kunta-asioi­den erityi­sa­vus­taja

 

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori

Sirkku Linna, valtio­sih­teeri

Laura Manni­nen, erityi­sa­vus­taja

 

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko

Sami Paatero, valtio­sih­teeri

Antti Häkkä­nen, erityi­sa­vus­taja

Juuso Rönn­holm, erityi­sa­vus­taja

 

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty

Pia Pohja, valtio­sih­teeri

Ville Sipi­läi­nen, erityi­sa­vus­taja

 

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka

Pasi Rajala, erityi­sa­vus­taja

Miika Tomi, lehdis­tö­avus­taja

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo

Risto Artjoki, valtio­sih­teeri

Tiina Rytilä, erityi­sa­vus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content