Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kunta Stub­bin halli­tuk­sessa

Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kunta Stub­bin halli­tuk­sessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­rei­den valtio­sih­tee­rit sekä avus­ta­jat nimi­te­tään tehtä­viinsä halli­tuk­sen vaih­tu­mi­sen jälkeen. Ohessa Kokoo­muk­sen tule­van avus­ta­ja­kun­nan kokoon­pano:

 

Päämi­nis­teri Alexan­der Stubb

Olli-Pekka Heino­nen, valtio­sih­teeri

Juho Romak­ka­niemi, minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja

Joonas Turu­nen, talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja

Pete Pokki­nen, lehdis­tö­asioi­den erityi­sa­vus­taja

Lauri Tierala, EU-asioi­den erityi­sa­vus­taja

Anna-Kaisa Heik­ki­nen, kansain­vä­lis­ten asioi­den virka­mie­sa­vus­taja

Suvi Aherto, edus­kunta-asioi­den erityi­sa­vus­taja

 

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori

Sirkku Linna, valtio­sih­teeri

Laura Manni­nen, erityi­sa­vus­taja

 

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko

Sami Paatero, valtio­sih­teeri

Antti Häkkä­nen, erityi­sa­vus­taja

Juuso Rönn­holm, erityi­sa­vus­taja

 

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty

Pia Pohja, valtio­sih­teeri

Ville Sipi­läi­nen, erityi­sa­vus­taja

 

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka

Pasi Rajala, erityi­sa­vus­taja

Miika Tomi, lehdis­tö­avus­taja

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo

Risto Artjoki, valtio­sih­teeri

Tiina Rytilä, erityi­sa­vus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content