• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen

  Julkaistu: 26.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus näkyy, kuuluu ja kuun­te­lee lauan­taina 27.10. sadoissa eri puolilla Suomea järjes­tet­tä­vissä ylei­sö­ta­pah­tu­missa. Kansa­lais­ten tavat­ta­vissa ovat niin Kokoo­muk­sen minis­te­rit kuin kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat tuki­jouk­koi­neen sekä muut kokoo­musak­tii­vit.

  Tarkem­pia tietoja tapah­tu­mista löytyy tapah­tu­ma­ka­len­te­rista.

  Kokoo­muk­sen minis­te­rit ovat lauan­taina kansa­lais­ten tavat­ta­vissa seuraa­vissa tapah­tu­missa:

  Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ohjelma lauan­taina 27.10.

  • 9.00-9.30 Espoon Tapiola, Länsi­tuu­len­tie 5
  • 09.45-10.15 Kauniai­nen, Kaup­pa­kes­kus Grani, Kauniais­ten­tie 7
  • 11.00-11.20 Nurmi­jär­ven S-marke­tin piha, Kaup­pa­num­men­tie 2
  • 12.30-13.00 Hyvin­kään tori, Hämeen­katu 3
  • 13.20-13.50 Järven­pään tori, Järven­pää
  • 14.10-14.40 Mari­na­linna, Hyry­län­katu 8, Tuusula
  • 14.50-15.20 Kera­van kaupun­gin­ta­lon edusta, Kaup­pa­kaari 11 (voimak­kaan sateen sattuessa Uuden­maan Herkun kahvio Kaup­pa­kaari 13.)
  • 16.00-16.30 Kaup­pa­kes­kus Sello, Roberts Coffee, Leppä­vaa­ran­katu 3, Leppä­vaara

  Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risi­kon ohjelma lauan­taina 27.10.

  • 11.00-14.00 Supers­port Seinä­joki, Kale­van­katu 12.
  • 14.30-15.00 Kahvila Korva, Perä­sei­nä­joki, Niko­lain­tie 2
  • 15.30-16.00 Kahvila Korva, Ilma­joki , Kaup­pa­tie 18

  Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen ohjelma lauan­taina 27.10.

  • 9.00-9.45 Karhu­lan tori, Kotka
  • 10.00-10.30 Karhu­vuo­ren tori , Kotka
  • 10.45-11.30 Kotkan tori
  • 12.00-12.45 Kahvila Troikka, Hamina

  Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen ohjelma lauan­taina 27.10.

  • 9.00-9.30 Korpi­lah­den K-marke­tin edusta, Korpi­lahti
  • 10.00-11.00 Käve­ly­katu, Jyväs­kylä
  • 11.00-12.00 Foru­min Kylä­kah­vila, Jyväs­kylä
  • 13.00-14.00 Keuruun mark­ki­na­tori

  Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­sen ohjelma lauan­taina 27.10.

  • 11.00-12.00 Hattu­lan K-Paro­nin enti­nen kiin­teistö, Hattula
  • 16.00-19.00 Ritari-areena, Hämeen­linna