Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen

Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen

Julkaistu:

Kokoo­mus näkyy, kuuluu ja kuun­te­lee lauan­taina 27.10. sadoissa eri puolilla Suomea järjes­tet­tä­vissä ylei­sö­ta­pah­tu­missa. Kansa­lais­ten tavat­ta­vissa ovat niin Kokoo­muk­sen minis­te­rit kuin kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat tuki­jouk­koi­neen sekä muut kokoo­musak­tii­vit.

Tarkem­pia tietoja tapah­tu­mista löytyy tapah­tu­ma­ka­len­te­rista.

Kokoo­muk­sen minis­te­rit ovat lauan­taina kansa­lais­ten tavat­ta­vissa seuraa­vissa tapah­tu­missa:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ohjelma lauan­taina 27.10.

 • 9.00-9.30 Espoon Tapiola, Länsi­tuu­len­tie 5
 • 09.45-10.15 Kauniai­nen, Kaup­pa­kes­kus Grani, Kauniais­ten­tie 7
 • 11.00-11.20 Nurmi­jär­ven S-marke­tin piha, Kaup­pa­num­men­tie 2
 • 12.30-13.00 Hyvin­kään tori, Hämeen­katu 3
 • 13.20-13.50 Järven­pään tori, Järven­pää
 • 14.10-14.40 Mari­na­linna, Hyry­län­katu 8, Tuusula
 • 14.50-15.20 Kera­van kaupun­gin­ta­lon edusta, Kaup­pa­kaari 11 (voimak­kaan sateen sattuessa Uuden­maan Herkun kahvio Kaup­pa­kaari 13.)
 • 16.00-16.30 Kaup­pa­kes­kus Sello, Roberts Coffee, Leppä­vaa­ran­katu 3, Leppä­vaara

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risi­kon ohjelma lauan­taina 27.10.

 • 11.00-14.00 Supers­port Seinä­joki, Kale­van­katu 12.
 • 14.30-15.00 Kahvila Korva, Perä­sei­nä­joki, Niko­lain­tie 2
 • 15.30-16.00 Kahvila Korva, Ilma­joki , Kaup­pa­tie 18

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen ohjelma lauan­taina 27.10.

 • 9.00-9.45 Karhu­lan tori, Kotka
 • 10.00-10.30 Karhu­vuo­ren tori , Kotka
 • 10.45-11.30 Kotkan tori
 • 12.00-12.45 Kahvila Troikka, Hamina

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen ohjelma lauan­taina 27.10.

 • 9.00-9.30 Korpi­lah­den K-marke­tin edusta, Korpi­lahti
 • 10.00-11.00 Käve­ly­katu, Jyväs­kylä
 • 11.00-12.00 Foru­min Kylä­kah­vila, Jyväs­kylä
 • 13.00-14.00 Keuruun mark­ki­na­tori

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­sen ohjelma lauan­taina 27.10.

 • 11.00-12.00 Hattu­lan K-Paro­nin enti­nen kiin­teistö, Hattula
 • 16.00-19.00 Ritari-areena, Hämeen­linna

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content