Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Julkaistu:

Semi­naa­rin puheen­joh­ta­jana toimi työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton vetäjä kansan­edus­taja Sampsa Kataja. Valtio­sih­teeri Ilkka Oksala kertoi Sata-komi­tean työstä ja siitä miten komi­tean toimen­pi­teillä on tarkoi­tus lisätä työn kannus­ta­vuutta. Oksa­lan puheen­vuo­roa komen­toi tutkija Liisa Björklund. Hän on vasti­kään väitel­lyt kannus­ta­vuu­desta ja moraa­lista.

Vero­tuk­sen kannus­ta­vuu­desta puhui toimi­tus­joh­taja Teemu Lehti­nen Veron­mak­sa­jain Keskus­lii­tosta. Hänen puheen­vuo­ro­aan kommen­toi yrit­täjä kansan­edus­taja Sanna Perkiö. Sanna esitti näke­myk­si­ään siitä, miten yrit­tä­jyyttä tuetaan ja kynnystä yrit­tä­jäksi ryhty­mi­seksi madal­le­taan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content