Keppiä vai porkkanaa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -seminaari – kokoomus.fi
MENU
Keppiä vai porkkanaa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -seminaari

Keppiä vai porkkanaa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -seminaari

Julkaistu: 09.02.2009 Programarbete

Seminaarin puheen­joh­tajana toimi työn ja yrittä­jyyden verkoston vetäjä kansan­edustaja Sampsa Kataja. Valtio­sih­teeri Ilkka Oksala kertoi Sata-komitean työstä ja siitä miten komitean toimen­pi­teillä on tarkoitus lisätä työn kannus­ta­vuutta. Oksalan puheen­vuoroa komentoi tutkija Liisa Björklund. Hän on vastikään väitellyt kannus­ta­vuu­desta ja moraa­lista.

Verotuksen kannus­ta­vuu­desta puhui toimi­tus­johtaja Teemu Lehtinen Veron­mak­sajain Keskus­lii­tosta. Hänen puheen­vuo­roaan kommentoi yrittäjä kansan­edustaja Sanna Perkiö. Sanna esitti näkemyk­siään siitä, miten yrittä­jyyttä tuetaan ja kynnystä yrittä­jäksi ryhty­mi­seksi madal­letaan.


Kokoomus.fi