MENU
Kataisen työryhmä: Työtä, yrittä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muksen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­mi­seksi

Kataisen työryhmä: Työtä, yrittä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muksen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­mi­seksi

Julkaistu: 29.01.2011 Ohjelmatyö

Rapor­tissa esitellään kokoo­mus­lainen visio siitä, mitä on suoma­lainen hyvin­vointi ja miten hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan tulevai­suu­dessa turvata mm. verotusta kehit­tä­mällä.

Tutustu raporttiin dokument­tiar­kis­tos­samme ja katso Kataisen video­blogi aiheesta.


Kokoomus.fi