MENU
Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Julkaistu: 29.01.2011 Ohjelmatyö

Rapor­tissa esitel­lään kokoo­mus­lai­nen visio siitä, mitä on suoma­lai­nen hyvin­vointi ja miten hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan tule­vai­suu­dessa turvata mm. vero­tusta kehit­tä­mällä.

Tutustu raport­tiin doku­ment­tiar­kis­tos­samme ja katso Katai­sen video­blogi aiheesta.