Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Suoma­lais­ten työpai­kat ovat kiinni myös Euroo­pan tilan­teesta

Katai­nen: Suoma­lais­ten työpai­kat ovat kiinni myös Euroo­pan tilan­teesta

Julkaistu:

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Jyrki Katainen muistuttaa, että Suomen taloudellinen hyvinvointi ja suomalaisten työpaikat ovat riippuvaisia myös Euroopan talouskehityksestä.

Katainen näkee Euroopan tilanteessa myönteisiä merkkejä, mutta vaatii lisää toimia kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseksi. Hän ehdottaa EU-säädösviidakon perkaamista työllisyyden nimissä. Katainen puhui Euroopasta ja EU:sta Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Mikkelissä.

"Voimme kotimaisin päätöksin tehdä paljon Suomen talouden ja työllisyyden nostamiseksi, mutta paljon jää riippumaan myös muusta Euroopasta. Siksi meidän pitää näkyä ja vaikuttaa vahvasti EU-pöydissä. Ihmettelen tuomiopäivän saarnaajia, jotka toivovat EU:lle vaikeuksia. Sellainen ajattelu sahaa Suomen omaa oksaa", Katainen sanoi.

Katainen painotti, että jokaisen jäsenmaan on itse tehtävä kilpailukykyä vahvistavia toimia. Samaan aikaan tarvitaan kilpailukyvystä huolehtimiseen vahvempaa otetta myös EU-tasolla.

"Eurooppa on edelleen todella isojen haasteiden edessä, mutta talouden mittarit osoittavat pitkästä aikaa ylöspäin. Euroopan pitää pärjätä paremmin avoimessa, kansainvälisessä kilpailussa. Siksi meidän pitää asettaa nollatoleranssi sellaisille eurooppalaisille säädöksille, jotka nakertavat yritysten kilpailukykyä ja syövät työpaikkoja. Sellaiseen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa. Seuraava Euroopan komissio tarvitsee entistä vahvemman kilpailukykykomissaarin, joka pystyy puolustaamaan yritysten edellytyksiä menestyä ja työllistää. Yksi vaihtoehto on, että komission puheenjohtaja ottaa kilpailukyvystä huolehtimisen omaan salkkuunsa".

Lisätty 23.8.2013: Puheen äänitallenne.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content