Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Lisää vapautta ja vastuuta paikal­lis­toi­mi­joille

Katai­nen: Lisää vapautta ja vastuuta paikal­lis­toi­mi­joille

Julkaistu:

Kokoomuksen Suomiuudistaja-päivillä Järvenpäässä puhunut puheenjohtaja, pääministeri Jyrki Katainen painotti, että hallitus tekee kaikkensa Suomen talouden kestävyyden vahvistamiseksi. Eri puolilta maata kokoontuneille kokoomuspäättäjille hän kuitenkin muistutti, että viime kädessä paikallistasolla ja paikallisten päättäjien aloitteellisuudella ratkaistaan Suomen kehityksen suunta. Joko kääritään hihat ja toimitaan tai sitten keskitytään rannalta huuteluun.

- Velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan on katsoa kokonaisuutta, etsiä ratkaisuja ja tehdä päätöksiä. Monet työntekoa lisäävät tai julkisen sektorin tuottavuutta lisäävät hallituksen rakennepoliittisen ohjelman pohjalta tehtävät uudistukset tulevat kohtaamaan suurta vastustusta. Moni suomalainen ajattelee vieläkin, että kyllä sitä saa uudistaa, kunhan eivät koske minun etuihini.

- Meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta jättää korjaavia toimia tekemättä. Tekemättä jättäminenkin on päätös, josta joutuu kantamaan vastuun. Historiankirjoituksen tuomio tulee olemaan tällöin kovempi - etenkin jos tiesimme mitä piti tehdä, mutta emme uskaltaneet.

Katainen painotti, että vaikka hallitus toimii omassa roolissaan muutoksen ajurina, niin Suomen uudistaminen ei onnistu, ellei mukana ole koko joukkuetta.

- Viime kädessä paikalliset toimijat aktiivisuudellaan ja aloitteellisuudellaan ratkaisevat kehityksen suunnan.

Puheenvuorossaan Katainen totesi, että kokoomuslaiseen ajatusmaailmaan kuuluu antaa valtaa ja vastuuta mahdollisimman lähelle yksilöä ja lähiyhteisöä. Tämä resepti pitää ottaa vahvemmin käyttöön myös nyt kuntapalveluja pelastettaessa.

- Suomea on rakennettu viimeiset vuosikymmenet ylhäältä päin lisäämällä valtion kontrollia paikallisista ja alueellisista toimijoista. Tällaisessa yhteiskunnan murrostilanteessa, jossa suomalaiset pitäisi saada tekemään enemmän töitä, olemaan oma-aloitteisempia ja kantamaan enemmän vastuuta niin omasta kuin yhteisön asioista, kontrollin lisääminen ei ole oikea ratkaisu. Vaarana on, että ihmiset passivoituvat ja lopettavat omaehtoisen ja yritteliään toiminnan.

- Yhteiskunnan uudistaminen tapahtuu parhaiten alhaalta ylös. Annetaan lisää tilaa kokeiluihin, innovointiin, omaan aktiivisuuteen. Tarvitaan sellainen toimintaympäristö, jossa paikalliset ja alueelliset toimijat voivat aidosti vaikuttaa alueensa asioihin.

- Paikallispäättäjille pitää antaa vapautta ja vastuuta luoda alueen omiin vahvuustekijöihin ja erityisolosuhteisiin perustuvaa menestystä. Vapautta antamalla luomme myös tilaa yritteliäisyydelle ja valinnanvapaudelle.

----

Muokkaus 13.10.2013: lisätty videon tallenne
Muokkaus 15.10.2013: lisätty puheen äänitaltiointi

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content