Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Julkaistu:

- Keskus­te­lin tänään EPP:n puheen­joh­ta­jan Wilfried Marten­sin ja euroop­pa­lais­ten kolle­go­jeni kanssa.  Voin kertoa, että isän­nöimme maalis­kuussa Helsin­gissä päämi­nis­te­ri­ko­kousta, jossa valmis­tau­dumme ratkai­se­vaan euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­seen 11.3. Helsin­gin kokous on taas yksi osoi­tus siitä, että EPP on sitou­tu­nut tuke­maan yhteistä valuut­taamme ja vahvis­ta­maan euroop­pa­laista taloutta, Katai­nen toteaa.

EPP: n puheen­joh­taja Wilfried Martens vastaa­notti lämpi­mästi Katai­sen aloit­teen:

- Olen erit­täin tyyty­väi­nen Jyrki Katai­sen aloit­teesta. Katai­sen koke­muk­sella EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kous­ten puheen­joh­ta­jana on suuri arvo EPP-päämi­nis­te­rien  tapaa­mi­sessa Helsin­gissä.

EPP antaa lisä­tie­toja tilai­suu­desta lähi­tu­le­vai­suu­dessa.

Lisä­tie­toja:

  • erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, p. 0400 505 269
  • kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri Pasi Rajala, p. 0207 488 402

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content