Katainen kutsuu EPP-päämi­nis­terit Helsinkiin – kokoomus.fi
MENU
Katainen kutsuu EPP-päämi­nis­terit Helsinkiin

Katainen kutsuu EPP-päämi­nis­terit Helsinkiin

Julkaistu: 14.02.2011 Uncategorized

- Keskus­telin tänään EPP:n puheen­joh­tajan Wilfried Martensin ja euroop­pa­laisten kolle­gojeni kanssa.  Voin kertoa, että isännöimme maalis­kuussa Helsin­gissä päämi­nis­te­ri­ko­kousta, jossa valmis­tau­dumme ratkai­sevaan euroa­lueen huippu­ko­koukseen 11.3. Helsingin kokous on taas yksi osoitus siitä, että EPP on sitou­tunut tukemaan yhteistä valuut­taamme ja vahvis­tamaan euroop­pa­laista taloutta, Katainen toteaa.

EPP: n puheen­johtaja Wilfried Martens vastaa­notti lämpi­mästi Kataisen aloitteen:

- Olen erittäin tyyty­väinen Jyrki Kataisen aloit­teesta. Kataisen kokemuk­sella EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kousten puheen­joh­tajana on suuri arvo EPP-päämi­nis­terien  tapaa­mi­sessa Helsin­gissä.

EPP antaa lisätietoja tilai­suu­desta lähitu­le­vai­suu­dessa.

Lisätietoja:

  • erityi­sa­vustaja Juho Romak­ka­niemi, p. 0400 505 269
  • kansain­vä­listen asioiden sihteeri Pasi Rajala, p. 0207 488 402

Kokoomus.fi