• FI
 • SV
 • MENU
  Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin
  Twiittaa

  Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

  Julkaistu: 14.02.2011 Uncategorized

  - Keskus­te­lin tänään EPP:n puheen­joh­ta­jan Wilfried Marten­sin ja euroop­pa­lais­ten kolle­go­jeni kanssa.  Voin kertoa, että isän­nöimme maalis­kuussa Helsin­gissä päämi­nis­te­ri­ko­kousta, jossa valmis­tau­dumme ratkai­se­vaan euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­seen 11.3. Helsin­gin kokous on taas yksi osoi­tus siitä, että EPP on sitou­tu­nut tuke­maan yhteistä valuut­taamme ja vahvis­ta­maan euroop­pa­laista taloutta, Katai­nen toteaa.

  EPP: n puheen­joh­taja Wilfried Martens vastaa­notti lämpi­mästi Katai­sen aloit­teen:

  - Olen erit­täin tyyty­väi­nen Jyrki Katai­sen aloit­teesta. Katai­sen koke­muk­sella EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kous­ten puheen­joh­ta­jana on suuri arvo EPP-päämi­nis­te­rien  tapaa­mi­sessa Helsin­gissä.

  EPP antaa lisä­tie­toja tilai­suu­desta lähi­tu­le­vai­suu­dessa.

  Lisä­tie­toja:

  • erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, p. 0400 505 269
  • kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri Pasi Rajala, p. 0207 488 402