Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Julkaistu:

- Keskus­te­lin tänään EPP:n puheen­joh­ta­jan Wilfried Marten­sin ja euroop­pa­lais­ten kolle­go­jeni kanssa.  Voin kertoa, että isän­nöimme maalis­kuussa Helsin­gissä päämi­nis­te­ri­ko­kousta, jossa valmis­tau­dumme ratkai­se­vaan euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­seen 11.3. Helsin­gin kokous on taas yksi osoi­tus siitä, että EPP on sitou­tu­nut tuke­maan yhteistä valuut­taamme ja vahvis­ta­maan euroop­pa­laista taloutta, Katai­nen toteaa.

EPP: n puheen­joh­taja Wilfried Martens vastaa­notti lämpi­mästi Katai­sen aloit­teen:

- Olen erit­täin tyyty­väi­nen Jyrki Katai­sen aloit­teesta. Katai­sen koke­muk­sella EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kous­ten puheen­joh­ta­jana on suuri arvo EPP-päämi­nis­te­rien  tapaa­mi­sessa Helsin­gissä.

EPP antaa lisä­tie­toja tilai­suu­desta lähi­tu­le­vai­suu­dessa.

Lisä­tie­toja:

  • erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, p. 0400 505 269
  • kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri Pasi Rajala, p. 0207 488 402

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content