Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Aika jatkaa eteen­päin - Kokoo­muk­sen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Katai­nen: Aika jatkaa eteen­päin - Kokoo­muk­sen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ei pyri jatko­kau­delle seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle puolu­een puheen­joh­ta­jana.

Katai­nen ilmoitti Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jan avaus­juh­lassa Helsin­gissä lauan­tai-iltana, että puolu­een on puolue­ko­kouk­ses­saan 13.-15. kesä­kuuta Lahdessa aika valita uusi puheen­joh­taja viemään puoluetta ja Suomea eteen­päin.

- Olen ollut Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja kymme­nen vuotta, kansan­edus­taja viisi­toista vuotta, valtio­va­rain­mi­nis­teri neljä vuotta ja päämi­nis­teri kolme vuotta. Nyt vuosi ennen seuraa­via edus­kun­ta­vaa­leja on oikea hetki puolu­eelle valita johtoonsa uusi puheen­joh­taja, joka vie Kokoo­muk­sen menes­tyk­sek­käästi vuoden 2015 edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

- Koen, että Kokoo­muk­sen halli­tus­vuo­sien aikana ja erityi­sesti nyt puolu­een ollessa päämi­nis­te­ri­puo­lue olemme vieneet Suomea eteen­päin uudis­ta­malla maata määrä­tie­toi­sesti. Vaikka meillä Suomessa on taka­namme ja edes­sämme monia suuria haas­teita, juuri uudis­tus­työllä olemme vaali­neet luot­ta­musta Suomeen. Olemme nyt vakaalla pohjalla ja voimme Suomessa suhtau­tua maamme tule­vai­suu­teen luot­ta­vai­sin mielin.

Katai­nen totesi, että uusi valit­tava puheen­joh­taja on luon­nol­li­sesti myös Kokoo­muk­sen ehdo­kas uudeksi päämi­nis­te­riksi, johta­maan nykyi­sen viiden puolu­een halli­tuk­sen pohjalta Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sen jälkeen kesä­kuussa muodos­tet­ta­vaa uutta halli­tusta.

Tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­taan Katai­nen kertoi, että hän on kiin­nos­tu­nut euroop­pa­lai­sista ja muista kansain­vä­li­sistä tehtä­vistä, jos sellai­sia ilmaan­tuu ja hänellä on niihin tukea. Kesä­kuun puolue­ko­kouk­seen ja uuden halli­tuk­sen nimit­tä­mi­sen asti hän keskit­tyy päämi­nis­te­rinä halli­tuk­sen johta­mi­seen, ja Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana luot­saa­maan puolu­een vaali­voit­toon euro­vaa­leissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content