Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kasvua hake­massa -semi­naari

Kasvua hake­massa -semi­naari

Julkaistu:

Työn ja yrit­tä­jyy­den verkosto järjes­tää Kasvua hake­massa -semi­naa­rin Pikku­par­la­men­tin Kansa­lai­sin­fossa. Semi­naa­riin kuulu­mi­sia työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöstä tuo elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies. Kuulemme myös Suomen Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­ta­jan Jussi Järven­tauk­sen alus­tuk­sen yrit­tä­jien ajatuk­sista ja toiveista kulu­vaa halli­tus­kautta siivit­tä­mään. Isän­tänä toimii verkos­ton puheen­joh­taja, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja.

Semi­naa­riin on vapaa pääsy. Ilmoit­tau­dut­han 12.1.2012 mennessä osoit­tee­seen laura.manninen@eduskunta.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content