Kokoomus.fi
Kasvua hakemassa -seminaari

Kasvua hakemassa -seminaari

Julkaistu: 19.1.12 Ohjelmatyö

Työn ja yrittä­jyyden verkosto järjestää Kasvua hakemassa -seminaarin Pikku­par­la­mentin Kansa­lai­sin­fossa. Seminaariin kuulu­misia työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riöstä tuo elinkei­no­mi­nisteri Jyri Häkämies. Kuulemme myös Suomen Yrittäjien toimi­tus­joh­tajan Jussi Järven­tauksen alustuksen yrittäjien ajatuk­sista ja toiveista kuluvaa halli­tus­kautta siivit­tämään. Isäntänä toimii verkoston puheen­johtaja, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sampsa Kataja.

Seminaariin on vapaa pääsy. Ilmoit­tau­duthan 12.1.2012 mennessä osoit­teeseen laura.manninen@eduskunta.fi.


Kokoomus.fi