Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen on Kokoo­muk­sen ehdo­kas oikeus­mi­nis­te­riksi

Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen on Kokoo­muk­sen ehdo­kas oikeus­mi­nis­te­riksi

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­tää uudeksi oikeus­mi­nis­te­riksi kansan­edus­taja Antti Häkkästä.

Häkkä­nen on 32-vuotias oikeus­tie­teen mais­teri Mänty­har­julta. Häkkä­nen on myös Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja.

Minis­te­ri­ni­mi­tys vahvis­te­taan tasa­val­lan presi­den­tin esit­te­lyssä ensi viikon perjan­taina 5.5.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

Skip to content