Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kahvila Korvat leviä­vät jälleen koko Suomeen!

Kahvila Korvat leviä­vät jälleen koko Suomeen!

Julkaistu:

Puolue­johto ja minis­te­rit jatka­vat Korva-kier­tu­eella kuun­te­le­massa suoma­lai­sia

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­panja on täydessä käyn­nissä kaik­kialla Suomessa. Ennen­nä­ke­mä­tön vaali-innos­tus ja posi­tii­vi­nen teke­mi­sen meininki ovat johta­neet jälleen kymme­nien Korva-kahvi­loi­den perus­ta­mi­seen eri puolille Suomea. Kokoo­mus kuun­te­lee suoma­lai­sia, olivatpa he sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

KORVA-KAHVILOITA ON JO NYT PERUSTETTU SEURAAVILLE PAIKKAKUNNILLE:
Helsinki, Turku, Salo, Perniö, Muurla, Uusi­kau­punki, Heinola, Hollola, Janak­kala, Lahti, Riihi­mäki, Hämeen­linna, Joutsa, Jyväs­kylä, Keuruu, Kivi­järvi, Saari­järvi, Toivakka, Ääne­koski, Joen­suu, Ikaa­li­nen, Nokia, Pirk­kala, Sasta­mala, Hämeen­kyrö, Toijala, Mänt­sälä, Järven­pää, Espoo, Hanko, Siun­tio, Kankaan­pää, Noor­markku, Lappi, Rova­niemi, Sodan­kylä, Tornio, Kemi, Varkaus, Kiuru­vesi, Iisalmi, Oulu, Ylivieska, Oulai­nen, Raahe, Kuusamo, Karhula, Kausala, Piek­sä­mäki.
Uusia Korva-kahvi­loita perus­te­taan joka päivä eri puolille Suomea. Tarkem­pia tietoja kahvi­loista ja niiden aukio­loa­joista löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/korva-kahviloiden-aukioloajat.html

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja minis­te­ri­ryhmä jatka­vat jo alkusyk­systä käyn­nis­ty­nyttä Korva-kier­tuetta, jossa jalkau­du­taan kuun­te­le­maan suoma­lais­ten toiveita, odotuk­sia, iloja ja suruja.

KOKOOMUKSEN PUOLUEJOHTO JA MINISTERIT OVAT KORVA-KIERTUEELLA LÄHIPÄIVINÄ SEURAAVASTI:

MA 20.10:
Jyrki Katai­nen Varsi­nais-Suomessa (20.10.2008), 10.30 - 11.15 Kaup­pa­kes­kus Plaza Salo

 • Jan Vapaa­vuori Vantaalla (20.10.2008)
  Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ja Vantaan Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat tarjoa­vat aamu­kah­vit Tikku­rai­tin Wayne´s Coffeessa klo 8.30 - 10. Ota tarjous vastaan ja tule keskus­te­le­maan pääkau­pun­ki­seu­dun tule­vai­suu­desta ja muista päivän­polt­ta­vista kysy­myk­sistä.
 • Alexan­der Stubb Turussa (20.10.2008)
  klo 13-13.30 ICT-talos­saklo 13.45-14.15 Hansan uudessa Ascha­nis­saklo 14.15-14.45 Korva­kah­vila kaup­pa­tori
 • MEP Ville Itälä Sata­kun­nassa (20.10.2008)
  MEP Ville Itälä vierai­lee Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen senio­rien piiri­ko­kouk­sessa Euran srk-keskuk­sessa, kirkon vieressä 20.10. klo 10:30-12:30.
 • Suvin Linden Pohjois-Pohjan­maalla (20.10.2008)
  Vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Linden tavat­ta­vissa: 11.30 -12.50 Raahe, Sofpo­lis , Vies­tin­tään liit­tyvä ylei­sö­ti­lai­suus, Ranta­katu 8, 13.55-14.30 Ylivieska, Kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­nen ja Kahvila Korva,Kauppakatu 13, 15.15-15.45 Oulais­ten torilla
 • Ben Zyskowicz Pohjois-Pohjan­maalla (20.10.2008)
  11.00 - 11.45 Oulussa käve­ly­katu Rotu­aa­rilla, 13.15 - 14.30 Ylivies­kassa Kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­nen ja Kahvila Korva, Kaup­pa­katu 13, 14.55-15.45 Oulais­ten torilla, 17.00-17.45 Oulussa Kahvila Korva
 • Suvi Lindén Raahe, Ylivieska ja Oulai­nen (20.10.2008)
  klo 11.30 - 12.45 Soft­po­lis vies­tin­tään liit­tyvä ylei­sö­ti­lai­suus, Ranta­katu 8, klo 13.55 - 14.30 Kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­nen ja Kahvila Korva, Kaup­pa­katu 13, klo 15.15 - 15.45 Oulai­nen tori
 • Vara­pu­heen­joh­ta­jat Henna Virk­ku­nen ja Sampsa Kataja Keski-Suomessa (20.10.2008)

  Vara­pu­heen­joh­ta­jat Henna Virk­ku­nen ja Sampsa Kataja tavat­ta­vissa: Laukaassa, K-marke­tin edessä klo 16.30 - 17.30,Jyväskylässä Kahvila Korvassa klo 18 - 19

  Tiis­tai 21.10.2008

 • Suvi Linden Keski-Suomessa (21.10.2008) 15.30 - 16.30 Jyväs­kylä käve­ly­ka­dun Kompas­sissa, 17 - 18 Muurame K-Marke­tin herk­ku­vuo­ren piha, 19 - 20 Ääne­koski kahvila Korva

  Keski­viikko 22.10.2008

 • Suvi Linden Salossa ja Turussa (22.10.2008)

  10.00 -10.30 korva­kah­vila, kaup­pa­kek­sus Plaza, Salo 13.30 - 14 Korva­kah­vila, Turku tori 14.15 - 14.45 Korva­kier­tue, Raisiossa kahvila Aurin­koi­sessa

   

 • Perjan­tai 24.10.2008

 • MEP Sirpa Pieti­käi­nen Hämeen­lin­nassa ja Heino­lassa (24.10.2008)
  MEP Sirpa Pieti­käi­nen perjan­taina 24.10. klo 9.30 Adato Ener­gian tilai­suu­dessa Aulan­golla Hämeen­lin­nassa, klo 16 Lahden Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­ti­lai­suu­dessa torilla ja klo 18 Heino­lassa.
 • Ben Zyskowicz ja Henna Virk­ku­nen Espoossa (24.10.2008)
  Tule kahville Hannen ja Benin kanssa klo 16-18 Tikku­rai­tin Wayne´s Coffee­seen

   

 • Sunnun­tai 26.10.2008

 • MEP Ville Itälä Turussa (26.10.2008)
  MEP Ville Itälä Nuor­ten Parla­men­tin tilai­suu­dessa Puola­lan­mäen lukiossa Turussa sunnun­taina 26.10.

 

Minis­te­rien ja puolue­joh­don kier­tu­een lisäksi eri puolilla Suomea järjes­te­tään päivit­täin luke­mat­to­mia erilai­sia kokoo­mus­ta­pah­tu­mia. Lisä­tie­toja kaikista tapah­tu­mista löydät täältä: www.kokoomuskuuntelee.fi Tunnel­mia kampan­ja­ti­lai­suuk­sis­tamme sekä tv-kampan­jamme spotit löydät täältä: http://www.youtube.com/toivotalkoot
Kampan­ja­si­vus­tol­lamme osoit­teessa www.toivotalkoot.fi on ehdo­kas­vi­deoita, ehdo­kas­tie­to­kanta sekä runsaasti muuta mielen­kiin­toista tietoa vaali­työ­hömme liit­tyen.

Lisä­tie­toja:
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content